Σε τρεις μήνες αποχωρεί ο Καποτόπουλος και η έκπληξη είναι ...

Εν τω μεταξύ με βάση πηγές στο εσωτερικό της Εθνικής τράπεζας η διοίκηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από το έργο του Β. Καραμούζη


Μπορεί η Εθνική τράπεζα να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των μεταγραφών, μετακινήσεων και γενικώς να υπάρχει κινητικότητα τραπεζικών στελεχών αλλά δύο επιλογές θα δώσουν τον τόνο τους επόμενους μήνες.
Η πρώτη κίνηση είναι η αποχώρηση του Καποτόπουλου από την Εθνική τράπεζα.
Ο Καποτόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχοντας αναβαθμιστεί σε εκτελεστικό μέλος.
Ο Καποτόπουλος θα αποχωρήσει από την Εθνική τράπεζα ή μπορεί να παραμείνει ως σύμβουλος στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση Ιούνιο 2019.
Εν τω μεταξύ με βάση πηγές στο εσωτερικό της Εθνικής τράπεζας η διοίκηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από το έργο του Β. Καραμούζη ο οποίος είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής.
Είναι πολύ πιθανό να αναβαθμιστεί τους επόμενους μήνες σε Γενικό Διευθυντή ενώ σε επόμενη φάση δεν μπορεί να αποκλειστεί να αναλάβει και ρόλο εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.