Οι τράπεζες με περιουσία 240 δισ παράγουν όλο και λιγότερα κέρδη

Ενώ όλοι - και ορθώς - εστιάζονται στο δομικό πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος που ονομάζεται προβληματικά ανοίγματα ύψους 83 δισεκ. ή 46,7% του συνόλου των δανείων και συνακόλουθα στα χαμηλής στάθμης κεφάλαια...


ένα νέο σοβαρό πλήγμα έχουν υποστεί οι τράπεζες το οποίο επηρεάζει την αξία τους.
Ενώ όλοι επικεντρώνονται στα NPEs που στην Ελλάδα κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρώπης, π.χ. η Commerzbank έχει NPLs 0,90%, ενώ όλοι αναφέρονται στα υποβαθμισμένα κεφάλαια με tangible book 25,5 δισεκ. ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 21,2 δισεκ. και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 δισεκ. δηλαδή το 60% των κεφαλαίων είναι λογιστικού τύπου κεφάλαια... δεν έχει αναλυθεί το φαινόμενο της μείωσης των προ προβλέψεων εσόδων.
Πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι οι ξένοι οίκοι που ετοιμάζουν εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες θα εστιάζονται σε αυτό το ζήτημα ότι έχουμε πρόβλημα στα NPEs, στα κεφάλαια αλλά και στα έσοδα...
Μπαράζ εκθέσεων αναμένεται μέσα στον Απρίλιο του 2019.

Οι ελληνικές τράπεζες για το 2018 με αναγωγή θα εμφανίσουν προ προβλέψεων έσοδα 3,26 δισεκ. ευρώ
Η επίδοση αυτή για 240 δισεκ. ευρώ ενεργητικό, περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ χαμηλή.
Λόγω δραστηριοτήτων στο εξωτερικό η Eurobank και η Alpha bank λόγω εκτάκτων αποτελεσμάτων είναι οι πιο ισχυρές τράπεζες στα προ προβλέψεων έσοδα ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις εμφανίζει η Εθνική τράπεζα. 


Αν και κάθε τράπεζα έχει στοιχεία που βελτιώνουν την εικόνα τους, π.χ. η Εθνική έχει ρευστότητα ωστόσο σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η σοβαρή κόπωση στα τραπεζικά έσοδα αποτελεί μείζον πρόβλημα.
Οι επιδόσεις στην Ελλάδα ακόμη απογοητεύουν, τα έντοκα έσοδα δεν δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και το 2019 θα συνεχιστεί η ίδια εικόνα...
Οι τράπεζες δεν ποντάρουν να βελτιώσουν τα προ προβλέψεων έσοδα αλλά τα μετά προβλέψεων έσοδα και αυτό αποτελεί σοβαρή αδυναμία.
Να ληφθεί υπόψη - κάτι που δεν αναφέρουν πολλοί - ότι στα έσοδα συμμετέχουν και τα NPEs τα προβληματικά δάνεια.
Εκτιμάται ότι τα 83 δισεκ. NPEs συμμετέχουν με 20-22% στα συνολικά έσοδα και αυτό συμβαίνει γιατί οι τράπεζες λογιστικοποιούν τόκους και σε μη ενήμερα δάνεια.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν μόνο χαμηλή ποιότητα ισολογισμών, δεν έχουν μόνο χαμηλής ποιότητας κεφάλαια λόγω υψηλών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αλλά το ακόμη σημαντικότερο εμφανίζουν όλο και λιγότερα έσοδα. 


Γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και τι επιπτώσεις θα έχει στις τράπεζες;
Ας ξεκινήσουμε από τις επιπτώσεις.
Η κόπωση στα έσοδα των τραπεζών θα αποτιμηθεί στις μετοχές των τραπεζών δεν μπορεί τα έσοδα να μειώνονται και οι μετοχές να αυξάνονται.
Τα έσοδα είναι ένας άμεσα αντιληπτός δείκτης στις αποτιμήσεις των τραπεζών στο χρηματιστήριο, τα έσοδα μετρώνται, καταγράφονται άρα εύκολα αποτιμώνται.
Γιατί όμως τα προ προβλέψεων έσοδα (PPI) συρρικνώνονται;
Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής
1)Οι χορηγήσεις νέων δανείων είναι λιγότερες από τις αποπληρωμές έτσι εξηγείται και γιατί τα υπόλοιπα δανείων μειώνονται.
2)Σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων έχουν ωριμάσει, ένα δάνειο που πλησιάζει στην λήξη του π.χ. δίνει λιγότερους τόκους
3)Οι τράπεζες πουλάνε NPEs οπότε μέρος των τόκων που λογιστικοποιούσαν χάνεται.
4)Με εξαίρεση την Eurobank που είναι η πιο ισχυρή τράπεζα σε κέρδη στο εξωτερικό οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τις περιφερειακές αγορές.
5)Οι προμήθειες θα μπορούσαν να φθάσουν στα 350-380 εκατ στις τράπεζες αλλά αυτό θα σηματοδοτούσε αύξηση στο κόστος συναλλαγών με τους πελάτες και ήδη τα περιθώρια είναι ελάχιστα.
6)Η βασική αδυναμία των τραπεζών εμφανίζεται πριν τις προβλέψεις.
Οι προβλέψεις διενεργούνται λόγω αστοχίας στα δάνεια, ενήμερα δάνεια που στην πορεία γίνονται κόκκινα.


Όταν οι τράπεζες πριν τις προβλέψεις δείχνουν σημάδια σοβαρής κόπωσης τότε υπάρχει πρόβλημα.
Οι τράπεζες έχουν χάσει την ικανότητα τους να παράγουν καλής ποιότητας επαναλαμβανόμενα έσοδα, χωρίς τα έκτακτα τα οποία είναι χαμηλής ποιοτικής στάθμης.
Εάν αφαιρεθούν τα ισχυρά έκτακτα της Alpha bank και τα ισχυρά κέρδη της Eurobank από το εξωτερικό και αναλύαμε τις επιδόσεις εσόδων στην Ελλάδα το συμπέρασμα θα ήταν...απογοήτευση.
Οι ελληνικές τράπεζες με 240 δισεκ. δεν μπορούν να παράξουν ουσιαστικά κέρδη.
Η απόδοση κερδών στα 240 δισεκ. είναι 1,3 μια από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.