Στις 26 Ιουλίου τέλος το waiver από την ΕΚΤ – Την απώλεια 3,9 δισεκ. την έχουν καλύψει οι τράπεζες μέσω repos όχι από ELA

Η απώλεια του waiver περίπου 3,9 δισεκ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες έχει ήδη καλυφθεί από την αγορά των repos στην διατραπεζική αγορά.

Στις 26 Ιουλίου και τυπικά η ΕΚΤ στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπαίνει ένας τέλος στο σήριαλ του waiver.
Η απώλεια του waiver περίπου 3,9 δισεκ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες έχει ήδη καλυφθεί από την αγορά των repos στην διατραπεζική αγορά.
Ουσιαστικά δεν θα υπάρξει αύξηση του ELA από τις ελληνικές τράπεζες.

 
Τι είναι το waiver;
Είναι ο μηχανισμός με βάση τον οποίο τα ελληνικά ομόλογα είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Το waiver αφορά τις τράπεζες γιατί χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Τα κρατικά ομόλογα που χρησιμοποιούνται μέσω waiver είναι περίπου 3,9 δισεκ. οπότε η επίπτωση στην ρευστότητα των τραπεζών είναι μηδενική καθώς αντιστοιχεί περίπου 1 δισεκ. σε κάθε τράπεζα.
Η διαφορά έχει καλυφθεί μέσω repos και δεν θα χρειαστεί ούτε καν μικρή αύξηση του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας. 


Πότε εξασφαλίζεται το waiver;
Για να διαθέτουν π.χ. οι τράπεζες waiver θα πρέπει
1)Η χώρα να διαθέτει βαθμολογία ΒΒΒ- και υψηλότερα δηλαδή να βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα.
Τα junk bond στην κατηγορία υψηλού ρίσκου που βρίσκονται τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι επενδυτική βαθμίδα ή investment grade
2)Η χώρα να διαθέτει πρόγραμμα στήριξης όχι όμως πρόγραμμα αυξημένης εποπτείας καθώς αυτό δεν θεωρείται πρόγραμμα τύπου προληπτικής πιστωτικής γραμμής.
Η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018 δεν θα διαθέτει ούτε πρόγραμμα, ούτε επενδυτική βαθμίδα στην πιστοληπτική της ικανότητα. 


Η επίδραση της κατάργησης του waiver θα είναι μηδενική στις τράπεζες.
Ότι τα ελληνικά ομόλογα θα παραμείνουν οριστικά εκτός ποσοτικής χαλάρωσης QE έχει ήδη τιμολογηθεί και περάσει σε τιμές και αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα.
Κατ΄ ουσία δεν θα έχει καμία ουσιαστική παρενέργεια το ζήτημα αυτό