Στις 6 Ιουνίου οι μη δεσμευτικές προσφορές για την IBG…αρχές Σεπτεμβρίου ο πλειοδότης

Με βάση τα σχήματα, τις ισορροπίες και το παρασκήνιο που υπάρχει η επιλογή Τανισκίδη - οικογένειας Βαρδινογιάννη συνεχίζει να αποτελεί την βέλτιστη λύση για την Επενδυτική Τράπεζα.Στις 6 Ιουνίου 2018 θα υποβληθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές για την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (IBG) με προοπτική ο τελικός πλειοδότης για την τράπεζα να επιλεγεί αρχές Σεπτεμβρίου 2018.


Μετά την υποβολή των μην δεσμευτικών προσφορών θα υπάρξει μια περίοδος όπου θα διαχωριστούν οι προτάσεις σε αυτές που μπορεί να περάσουν στην επόμενη φάση και αυτές που απορρίπτονται. 


Θα ακολουθήσει η περίοδος της υποβολής δεσμευτικών προσφορών ώστε να επιλεγεί ο πλειοδότης.
Με βάση τα σχήματα, τις ισορροπίες και το παρασκήνιο που υπάρχει η επιλογή Τανισκίδη - οικογένειας Βαρδινογιάννη συνεχίζει να αποτελεί την βέλτιστη λύση για την Επενδυτική Τράπεζα.
Ερωτηματικό παραμένει εάν θα συμμετάσχει η Praxia bank δηλαδή η παλαιά Credicom.
Η τράπεζα ολοκληρώνει την αύξηση κεφαλαίου αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχει στην διαδικασία ελέγχου της IBG.
Τα υπόλοιπα σχήματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενώ μάλλον πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση της Fosun.