Στο 14% αντί 14,5% το SREP της τρ. Πειραιώς 

Η Πειραιώς να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης 6-7 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων με στόχο να αντλήσει περί τα 500 εκατ ευρώ.


Στο 14% αντί για 14,5% που αρχικώς είχε εκτιμηθεί θα διαμορφωθεί το νέο SREP της τράπεζας Πειραιώς από 13,625% της τρέχουσας περιόδου.
Το SREP είναι η διαδικασία αξιολόγησης των συνολικών κεφαλαίων των τραπεζών και η ΕΚΤ και ο SSM θέτουν κάποια κατώτερα όρια.
Για την Πειραιώς είχε εκτιμηθεί ότι θα ανερχόταν το νέο SREP σε 14,5% αλλά ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι θα διαμορφωθεί στο 14%.
Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις άλλες τράπεζες που από 12,875% θα ανέλθει το νέο SREP στο 13,75% φαντάζει κάπως παράταιρο το γεγονός ότι η αύξηση του SREP είναι μικρότερη σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς διαμορφώνεται στο 14,2% ή 6,7 δισεκ. ευρώ και ήδη υπερβαίνει το όριο του 14% - εάν τελικώς προσδιοριστεί στο 14%-
Το νέο SREP αναμένεται να ανακοινωθεί στις τράπεζες εντός των προσεχών δύο εβδομάδων και οι τράπεζες θα το ανακοινώσουν μάλλον με τα αποτελέσματα χρήσης 2018.
Η Πειραιώς να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης 6-7 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων με στόχο να αντλήσει περί τα 500 εκατ ευρώ.
Σε μια τέτοια περίπτωση ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί κατά 1% στο 15,2% από 14,2% της τρέχουσας περιόδου.