Στο 5,9% ανήλθε το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank

Στο 5,9% αύξηση το ποσοστό της στην Alpha Bank η BlackRockΣτο 5,9% ανήλθε το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank. 


Ειδικότερα, η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 30.5.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 29.5.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.