Στο 5,96% τα δικαιώματα ψήφου της Black Rock στην Alpha Bank

Στο 5,96% ανέρχονται τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της Black Rock στην Alpha Bankσύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Υπενθυμίζεται πως προηγουμένως τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της Βlack Rock ανέρχονταν σε ποσοστό 5,88%.

Ειδικότερα η Alpha Bank ανακοίνωσε πως κατ' εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 16.10.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 15.10.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.