Στο ΕΤΕΑΕΠ το ΛΕΠΕΤΕ της Εθνικής με 250+200 ευρώ επικουρική σύνταξη για 4 έτη 

Η Εθνική θα καταβάλλει σε αυτό το παράλληλο λογαριασμό 39,6 εκατ για 4 χρόνια δηλαδή 158,4 εκατ ευρώ στην 4ετία μεταξύ δηλαδή 2019 έως 2022.


Σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ συνταξιούχων, της Εθνικής τράπεζας και του ελληνικού δημοσίου φαίνεται ότι Εθνική και ελληνικό δημόσιο συγκλίνουν στο εξής σχέδιο.
Έχει εγκαταλειφθεί οριστικά η πιθανότητα να επιστρέψει η Εθνική στο παλαιό καθεστώς να πληρώνει για τον λογαριασμό επικούρησης 120 εκατ ευρώ τον χρόνο.
Η τράπεζα έχει ενημερώσει τον SSM, την ΕΚΤ και την κυβέρνηση ότι το παλαιό καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αφενός γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτεί ένα χρεοκοπημένο Ταμείο αφετέρου γιατί και η κυβέρνηση θέλει να εξομοιωθούν οι συντάξεις σε μια ταχύτητα....όχι σύστημα πολλαπλών ταχυτήτων. 


Στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο που εξετάζεται είναι το εξής
-Να μεταφερθούν όλοι οι συμμετέχοντες στον λογαριασμό επικούρησης ή επικουρικό Ταμείο ΛΕΠΕΤΕ... στον ΕΤΕΑΕΠ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
-Οι συνταξιούχοι της Εθνικής τράπεζας θα λαμβάνουν κατά μέσο όρο επικουρική σύνταξη 250 ευρώ που δίνει το ΕΤΕΑΕΠ και άλλα 200 ευρώ που θα προέρχονται από χρηματοδότηση έως 39,6 εκατ που θα καταβάλλει η Εθνική σε ένα «παράλληλο λογαριασμό» τον οποίο θα χρηματοδοτεί για 4 χρόνια.
Ένας συνταξιούχος θα λαμβάνει 250+200=450 ευρώ μηνιαίως επικουρική σύνταξη.
Δηλαδή 16.500 συνταξιούχοι Χ 200 ευρώ μηνιαίως ή 2400 ευρώ ετησίως = 39,6 εκατ ευρώ το κόστος συμμετοχής της Εθνικής τράπεζας.
Η Εθνική θα καταβάλλει σε αυτό το παράλληλο λογαριασμό 39,6 εκατ για 4 χρόνια δηλαδή 158,4 εκατ ευρώ στην 4ετία μεταξύ δηλαδή 2019 έως 2022.
Εν συνεχεία η Εθνική θα διακόψει την καταβολή των 39,6 εκατ ετησίως στον «παράλληλο λογαριασμό».
Δεν είναι σαφές εάν η Εθνική καταβάλλει κάποιο εφάπαξ ποσό στο ΕΤΕΑΕΠ στο Ενιαίο Επικουρικό για το αναλογιστικό έλλειμμα του χρεοκοπημένου ΛΕΠΕΤΕ. 


Η λύση αυτή είναι δίκαιη για τους εξής βασικούς λόγους
1)Αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δυνατότητες της Εθνικής τράπεζας
2)Επιτρέπει την απρόσκοπτη παροχή σύνταξης στους 16.500 συνταξιούχους και στους μελλοντικούς δια βίου.
3)Παρέχει επιπρόσθετη επικουρική ασφάλιση την οποία θα χρηματοδοτεί η Εθνική τράπεζα.
4)Αποκαθιστά μια στρέβλωση με ομαλό τρόπο και δίκαιο.
Οι συνταξιούχοι στο Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο ΕΤΕΑΕΠ λαμβάνουν κατά μέσο όρο επικουρική σύνταξη 250 ευρώ έναντι 800-850 ευρώ των συνταξιούχων της Εθνικής τράπεζας.
Πρόκειται για μια ακραία διαφορά που θα δικαιολογείτο εάν το ΛΕΠΕΤΕ δεν ήταν χρεοκοπημένο ασφαλιστικό επικουρικό ταμείο το οποίο ξεκίνησε ως ειδικός λογαριασμός αλλά μετεξελίχθηκε σε επικουρικό ταμείο.
5)Οι συνταξιούχοι της Εθνικής θα παίρνουν επικουρική σύνταξη κατά μέσο όρο 5.400 ευρώ ετησίως έναντι 3.000 ευρώ που θα λαμβάνουν οι άλλοι τραπεζοϋπάλληλοι.

Να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σε συνεργασία με τον σημερινό CEO Παύλο Μυλωνά είχαν συνεργαστεί στενά ώστε να βρεθεί μια δίκαιη λύση για τον ΛΕΠΕΤΕ.

Υποσημείωση

Οι δικαστικές μάχες αποτελούν ένα σταθερό έξοδο των συνταξιούχων έναντι μιας επικουρικής σύνταξης που έχει παύσει να καταβάλλεται.
Η πρόταση που εξετάζεται έχει σχεδόν 80% πιθανότητες να περάσει.
Το υπόλοιπο 20% είναι η πρόταση να είναι χειρότερη από την προαναφερόμενη. 


Υποσημείωση 2
Η ιδέα να συμψηφιστούν υπάρχουσες δανειακές υποχρεώσεις των συνταξιούχων της Εθνικής με την επικουρική σύνταξη τους δεν είναι σαφές εάν μπορεί να υλοποιηθεί καθώς λειτουργεί εις βάρος της αναλογικότητας.