Στο βρετανικό fund Chenavari ο έλεγχος της Aegean Baltic Bank

Η Chenavari έχει ήδη αποκτήσει μερίδιο 4,8% στην ABBank μαζί με το Ταμείο Orasis, το οποίο ανήκει στον George Elliott.


Στο βρετανικό επενδυτικό ταμείο Chenavari θα μεταβιβαστεί το πλειοψηφικό πακέτο της ελληνικής τράπεζας Aegean Baltic Bank (ABBank).
Η ABBank ειδικεύεται στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, αλλά το επιχειρηματικό σχέδιο της Chenavari Financial Group προβλέπει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε εταιρικά δάνεια και ακίνητα, έτσι ώστε αυτά τα πεδία να ανέλθουν στο 50% των χορηγήσεων στην Ελλάδα.
Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδας από τον Όμιλο Βαρδινογιάννη (Motor Oil) και σηματοδοτεί αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε μικρές, καθαρές οντότητες του κλάδου.
Η εξαγορά της ABBank, των οποίων οι οριστικές λεπτομέρειες πρόκειται να οριστικοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες, θα πραγματοποιηθεί μέσω της αγοράς μέρους των μετοχών που ελέγχει ο ιδρυτής και ο διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Αφθονίδης και το σύνολο των μετοχών που κατέχουν οι πλοιοκτήτες Παναγιώτης Τσάκος και Ιωάννης Κούστας, οι οποίοι μεταξύ τους ελέγχουν το 48% της Aegean Baltic.
Η Chenavari έχει ήδη αποκτήσει μερίδιο 4,8% στην ABBank μαζί με το Ταμείο Orasis, το οποίο ανήκει στον George Elliott, ο οποίος είναις γνωστός για τις αγορές μετοχών στην Ελλάδα.