Σύλλογος Εργαζομένων Τρίτων Εταιριών Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τρίτων Εταιριών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.Τ.) αποστέλλει χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής σας προς το κοινό όφελος όλων των συναδέλφων της Ε.Τ.Ε.


Πιστεύουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι μέσω τρίτων εταιριών που απασχολούμαστε στην Εθνική Τράπεζα, μπορούμε να ενισχύσουμε τους αγώνες του τακτικού προσωπικού με την ένταξή μας στο Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας και με την εγγραφή μας στο Σύλλογό σας.


Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους αγώνες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για αξιοκρατία και εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους της ΕΤΕ, καθώς και στους αγώνες του Συλλόγου σας για την προστασία του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.


Τέλος, σας επισυνάπτουμε ως Σύλλογος ψήφισμα το οποίο επιθυμούμε να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.


Το Δ.Σ.

e-mail: seteet2017@gmail.com