Συνεδριάζει το ΔΣ του ESM για τη δόση των 5,7 δισ. ευρώ - Επί τάπητος πλειστηριασμοί, ληξιπρόθεσμα

Όσον αφορά το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ, που υπολείπεται, θα εκταμιευθεί μετά την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΔημοσίουΣυνεδριάζει σήμερα Τρίτη 27 Μαρτίου του 2018 το διοικητικό συμβούλιο του ESM για να εγκρίνει την εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του τέταρτου προγράμματος διάσωσης.


Όσον αφορά το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ, που υπολείπεται, θα εκταμιευθεί μετά την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.


Σύμφωνα με τον ESM ειδικά οι εκταμιεύσεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξαρτώνται από την «ικανοποιητική απόδοση» της Ελλάδας στη μείωση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα ήδη εκταμιευθέντα κεφάλαια.


Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM θα εξετάσει την έγκριση της τροποποίησης της δανειακής συμφωνίας του ESM με την Ελλάδα, που συνομολογήθηκε το 2015.
Η προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπει ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας το γνωστό Υπερταμείο Αποκρατικοποήσεων θα καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της δανειακής συμφωνίας και θα αναλάβει διάφορες υποχρεώσεις στο πλαίσιο αυτής, όπως προβλέπεται από την αρχή του προγράμματος.


Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της τέταρτης δόσης που θα εκταμιευθεί προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 6,7 δισ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:


* 3,3 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση χρέους
* 1,5 δισ. ευρώ για την εκκαθάριση οφειλών του δημοσίου
* 1,9 δισ. ευρώ ως cash buffer

Η πρόταση για τη συνολική δόση

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόταση που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του ESM στους όρους για την εκταμίευση περιλαμβάνονται τα εξής:


* Το μέγιστο ποσό αυτής της τέταρτης δόσης θα ανέλθει σε 6,7 δισ. ευρώ και θα εκταμιευθεί Ελλάδα σε ξεχωριστές δόσεις.
* Η πρώτη υποδόση, θα είναι 5,7 δισ. ευρώ και θα εκταμιευθεί πριν τις 15 Απριλίου του 2018.
* Από το σύνολο των πρώτων εκταμιεύσεων, τα 3,3 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε ξεχωριστό λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους, 0,5 δισ. ευρώ θα εκταμιευθούν ειδικό λογαριασμό για την πληρωμή οφειλών του δημοσίου και ποσό 1,9 δισ. ευρώ για τη δημιουργία cash buffer.
* Η εκταμίευση των 0,5 δισ. ευρώ που προορίζονται για τις οφειλές του δημοσίου στο πλαίσιο της πρώτης εκταμίευση θα γίνει όταν η Ελλάδα εκκαθαρίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της.
* Το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της τέταρτης δόσης θα χρησιμοποιηθεί για εκκαθάριση οφειλών καθυστερήσεων και μπορεί να εκταμιευθεί, σε μία ή περισσότερες περαιτέρω εκταμιεύσεις, από την 1η Μαΐου 2018 και μετά.
* Η εκταμίευση και το μέγεθος περαιτέρω εκταμιεύσεων σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου θα σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Ελλάδας όσον αφορά τον ίδιο τομέα.


Σημειώνεται πως σύμφωνα με την πρόταση του ESM, οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα αξιολογούνται από τους θεσμούς.


«Μια θετική αξιολόγηση από τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα αποτελέσει πρόσθετη συνθήκη για την εκταμίευση δόσεων» αναφέρεται στην πρόταση του ESM.