Συνεργασία ΕΕΤ-ΤΧΣ για τις τράπεζες και την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα

Γεύμα Εργασίας προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέθεσαν ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών παρέθεσε χθες, 3 Απριλίου 2018, Γεύμα Εργασίας στη Διοίκηση και στα Στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Πρόεδρο κ. Γ. Μιχελή, Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. M. Czurda, και το Μέλος της Τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ηλ. Ξηρουχάκη).

Στο γεύμα συμμετείχαν τα Μέλη του ΔΣ της ΕΕΤ και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών Τραπεζών, οι Πρόεδροι των Επιτροπών της και Μέλη της Γενικής Γραμματείας.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί από τις συστημικές τράπεζες, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφορικά με τη βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που προκύπτουν από τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που προκύπτουν παγκοσμίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στην τεχνολογία και στον ανταγωνισμό.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Ν. Καραμούζης, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του ΤΧΣ κ. Γ. Μιχελής και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. M. Czurdaδήλωσαν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι Τράπεζες θα συνεχίσουν τον γόνιμο διάλογο και την αμοιβαία ενημέρωση, ώστε να συμβάλουν, σε πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης, στην επιτάχυνση της πλήρους επιστροφής των τραπεζών στην κανονικότητα, στις αγορές και στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.