Τα οφέλη για τις τράπεζες από την έκδοση του 10ετούς

Πώς αποτιμούν οι τραπεζίτες τη νέα έξοδο στις αγορές και πώς θα την εκμεταλλευτούν. Το διπλό όφελος στη διατραπεζική αγορά repos και τα καλυμμένα ομόλογα. 


Γιατί δεν προβλέπεται στον άμεσο σχεδιασμό έκδοση τίτλων Tier II και senior. 

Βήμα βήμα σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις οι ελληνικές τράπεζες όσον αφορά την έκδοση ομολόγων, καθώς ο «ελέφαντας» των κόκκινων δανείων συνεχίζει να είναι στο δωμάτιο και οι αγορές ομολόγων Tier II και Senior παραμένουν ακόμη κλειστές, παρά το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που δημιουργεί η έκδοση 10ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο.

Η έκδοση του 10ετούς, ωστόσο, προκαλεί «οφέλη σε πολλαπλά μέτωπα», όπως τονίζουν στο Euro2day.gr υψηλόβαθμες τραπεζικές πηγές και προσθέτουν ότι «οι εκδόσεις των ομολόγων Tier II και senior bond, οι οποίες ενισχύουν τα κεφάλαια, θα γίνουν αργότερα και αφού έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στα NPEs και πάρουν σάρκα και οστά τα σχέδια ολικής αντιμετώπισης του προβλήματος, τα οποία έχουν προωθήσει η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας». Κι αυτό διότι πρέπει να μηδενισθεί η πιθανότητα ανάγκης κεφαλαίων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.


Τα οφέλη

1) Το 10ετές ενισχύει τα σχέδια των τραπεζών να προχωρήσουν σε ένα νέο γύροέκδοσης καλυμμένων ομολόγων και μάλιστα με επιτόκιο αρκετά χαμηλότερο από το 3%. «Πρόκειται για ένα "εύκολο" προϊόν για τους ομολογιούχους επενδυτές και η έκδοση του 10ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο μετά από εννέα χρόνια οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα το κόστος μιας τέτοιου τύπου έκδοσης», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος τράπεζας.

2) Οφέλη σε δύο μέτωπα προκαλεί η έκδοση του 10ετούς όσον αφορά τον δανεισμό των ελληνικών τραπεζών από τη διατραπεζική αγορά, κυρίως των repos. Τραπεζική πηγή υπογραμμίζει στο Euro2day.gr ότι εφεξής το κόστος δανεισμού στη διατραπεζική αγορά θα συμπιεστεί ακόμη περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή θα ανέβει και το ποσό που θα αντλείται καθώς συμπίεση θα προκληθεί και στο «κούρεμα» επί της αξίας των τίτλων που τοποθετούσαν ως εγγύηση οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να δανειστούν.

3) Βοηθάει σημαντικά στην αναβάθμιση της αξίας του ελληνικού ενεργητικού (assets), είτε πρόκειται για μετοχές και ομόλογα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών είτε για εταιρικά ομόλογα και assets μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η αύξηση της αξίας των assets αντανακλά θετικά ακόμη και στα προβληματικά δάνεια, ενόψει πώλησής τους στα πακέτα που ετοιμάζουν οι ελληνικές τράπεζες.


Σε δεύτερο χρόνο

Ανεξάρτητα με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο, η δυσκολία των τραπεζών θα παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα όσον αφορά τις εκδόσεις ομολόγων Tier II αλλά και senior. Το κόστος σήμερα για την έκδοση ομολόγου Tier II παραμένει, όπως εξηγούν τραπεζικές πηγές, ακόμη σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 8%-9%, ενώ το αντίστοιχο για τα senior κινείται στην περιοχή του 6%-7%, ανάλογα την τράπεζα.

«Το αποδεκτό, όχι το ιδανικό, κόστος για το Tier II είναι στο 5% ενώ για το senior 3ετίας λίγο χαμηλότερα από 5%. Απέχουμε από αυτό και το κλειδί είναι η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
Κοινή συνισταμένη, λοιπόν, αποτελεί για όλες τις τράπεζες η ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις τα σχέδια αντιμετώπισης των NPLs τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλο όγκο κόκκινων καταγγελμένων δανείων (40 δισ. ευρώ) και αφαιρεί σημαντικό ποσοστό από τον αναβαλλόμενο φόρο που έχουν στα κεφάλαιά τους οι τράπεζες, όσο και αυτό του ΤΧΣ, που διευκολύνει τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων έως 20 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση, η οποία αποκτά ουσία μετά τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης (κυρίως τη δυναμική που δημιουργούν) αλλά και από την έκδοση του 10ετούς.