ΤΧΣ: Αναζητά νέο αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο

Αναζητά στέλεχος για τη θέση που κατείχε ο Ε. Τουρέ.


 Η Επιτροπή Επιλογής «τρέχει» τη διαδικασία. Μπαράζ προσλήψεων και αναζήτησης στελεχών από το Ταμείο .

Σε αναζήτηση στελέχους που θα καταλάβει τη θέση τουαναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Εκτελεστικής του Επιτροπής βρίσκεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το ΤΧΣ έχει δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που κατείχε ο Ε. Τουρέ, η παραίτηση του οποίου ουδέποτε δημοσιοποιήθηκε, με αποτέλεσμα η αγορά να μη γνωρίζει πόσο καιρό χηρεύει η θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.


Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Επιλογής ως την 15η Οκτωβρίου.

Εν συνεχεία η Επιτροπή θα εξετάσει τους υποψηφίους και θα συντάξει short list, η οποία θα υποβληθεί στον υπουργό Οικονομικών για να επιλέξει, μεταξύ των προτεινόμενων, τον νέο αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΧΣ.


Η θητεία του θα είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία λήξης του ΤΧΣ, η οποία έχει ορισθεί για την 31η Δεκεμβρίου 2022. Για τον διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και για την αμοιβή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο, κατά τους τελευταίους μήνες, έχει κινήσει τις διαδικασίες για ενίσχυση του στελεχιακού του δυναμικού, αναζητώντας ή και προσλαμβάνοντας head of strategy, head of Risk & NPLs, Chief Investment Officer, Chief Legal Counsel, Portfolio Manager, αναλυτή οικονομικής διεύθυνσης, IR και στέλεχος στρατηγικής τραπεζών.