Τέσσερα γεγονότα που θα κρατήσουν σε εγρήγορση την αγορά

Τέσσερα σημαντικά γεγονότα θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα και θα συντηρήσουν την χρηματιστηριακή αγορά αλλά και τα ελληνικά ομόλογα.


Να σημειωθεί ότι το bankingnews με μεγάλη ακρίβεια έχει προσδιορίσει και αναλύσει τα γεγονότα τα οποία δύνανται να διατηρήσουν αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη άνοδο στην αγορά. 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων
Μετά το πράσινο φως από το Euro Working Group και το Eurogroup στις 5 Απριλίου θα δοθεί το 1 δισεκ. που προέρχεται από τα κέρδη των ANFAs των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ.

 
1)Στις 12 με 14 Απριλίου στις ΗΠΑ και στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ η ελληνική κυβέρνηση θα κλειδώσει τον χρόνο και το ύψος της μερικής αποπληρωμής των δανείων προς το ΔΝΤ.
Το πιθανότερο σενάριο είναι να αποπληρωθούν 6,5 δισεκ. σε σύνολο 9,5 δισεκ. δηλαδή να απομείνουν 3 δισεκ. όση είναι και η ποσόστωση της Ελλάδος με βάση τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα SDRs
To ελάχιστο θα είναι η Ελλάδα να αποπληρώσει 4,5 δισεκ. και να απομείνουν 5 δισεκ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση θα μειωθεί το κόστος δανεισμού καθώς η Ελλάδα πληρώνει 4,90% επιτόκια στο ΔΝΤ.


Ο τρόπος πληρωμής θα είναι ως εξής
-1 δισεκ. από τα ANFAs τα οποία θα κατευθυνθούν στην μείωση του χρέους δηλαδή στα δάνεια του ΔΝΤ
-Η Ελλάδα ήδη διαθέτει 5 δισεκ. από τις εκδόσεις ομολόγων που έχει πραγματοποιήσει οπότε υπάρχει επαρκές κεφαλαιακό απόθεμα.
-Υπάρχει σχέδιο να εκδώσει 3ετές ομόλογο με επιτόκιο 2% ώστε να αντλήσει 2,5 δισεκ. και επίσης να πληρώσει το ΔΝΤ διατηρώντας επαρκές κεφαλαιακό απόθεμα.
Η κυβέρνηση δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα 24,1 δισεκ. που έχει εκταμιεύσει από το τρίτο μνημόνιο και διατηρεί ως μεγάλο κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας.
Στόχος είναι το ΔΝΤ να αποπληρωθεί μερικώς έως τις 10 Μαΐου.
Ο ESM ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης είναι ξεκάθαρο ότι συναινεί στην μερική αποπληρωμή του ΔΝΤ χωρίς να θέτει θέμα ισόποσης αποπληρωμής των δικών της δανείων.


2)Μέχρι το τέλος Απριλίου 2019 η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ θα έχει αποσαφηνίσει εάν τα senior bond τα κύρια ομόλογα που θα εκδοθούν από τις ελληνικές τράπεζες που θα χρησιμοποιήσουν το Ιταλικό μοντέλο για την μείωση των προβληματικών τους δανείων θα είναι investment grade δηλαδή επενδυτικής βαθμίδας ή όχι.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες τα senior bond των ελληνικών τραπεζών θα είναι μια βαθμίδα υψηλότερα από την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος δηλαδή ΒΒ από ΒΒ- την βαθμολογία της Ελλάδος.
Αυτός είναι ο στόχος και η προσπάθεια.
Εάν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί θα αποτελεί καλή εξέλιξη για τις ελληνικές τράπεζες γιατί το ελληνικός κράτος θα εγγυάται τα ομόλογα αλλά το σπουδαιότερο θα αναγνωρίζει η DGcomp ότι οι προβλέψεις των τραπεζών είναι επαρκείς. 


3)Στις 26 Απριλίου η Standard and Poor's θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος σε ΒΒ- από Β+ δηλαδή στην ίδια κλίμακα που βαθμολογεί την Ελλάδα και η Fitch.
Η αναβάθμιση της Standard and Poor's θα συνοδευτεί και με αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών.
4)Έως τις 7 Μαΐου η Ελλάδα θα έχει προβεί σε νέα δημοπρασία 3ετών ομολόγων ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ με επιτόκιο 2% με στόχο να αποπληρώσει μέρος των δανείων του ΔΝΤ.
Σε αυτή την δημοπρασία αναμένονται προσφορές ρεκόρ κυρίως γιατί η έκδοση 3ετούς είναι 100% εξασφαλισμένη και το επιτόκιο 2% είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη