Θετικοί οι επενδυτικοί οίκοι στο Λονδίνο σε σενάριο τραπεζικού deal στην Ελλάδα... 

Χρονικά θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τραπεζικό deal μετά τις εκλογές και να αποτελέσει τον ισχυρό καταλύτη για να αναθερμανθεί η οικονομία και να μεταμορφωθεί ο τραπεζικός κλάδος 

από zombie bank σε κανονικές τράπεζες.Θετικοί εμφανίζονται οι επενδυτικοί οίκοι στο Λονδίνο σε ένα σενάριο συγχώνευσης δύο ελληνικών τραπεζών με επίκεντρο είτε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είτε βασικούς ιδιώτες μετόχους. 


Το σενάριο - σχέδιο συγχώνευσης δύο ελληνικών τραπεζών δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε αυτή την φάση, απαιτείται χρόνος, ωρίμανση συνθηκών και διασφάλιση ότι θα πετύχει.
Χρονικά θα μπορούσε να υλοποιηθεί μετά τις εκλογές και να αποτελέσει τον ισχυρό καταλύτη για να αναθερμανθεί η οικονομία και να μεταμορφωθεί ο τραπεζικός κλάδος από zombie bank σε κανονικές τράπεζες.


Τα ερωτήματα που πρέπει ωστόσο να απαντηθούν για ένα deal μεταξύ δύο ελληνικών τραπεζών είναι πολλά
1)Θα το επιτρέψουν οι δανειστές, η ΕΚΤ και η DGCom λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα;
2)Πόσα κεφάλαια θα χρειαστεί το νέο σχήμα και με τι αφήγημα θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση αυτή;
3)Πως θα αντιδράσουν οι άλλες τράπεζες και τι θα συμβεί με ζητήματα όπως υπεράριθμο προσωπικό, πολυπληθέστατο δίκτυο καταστημάτων κ.α.
4)Εάν αφετηρία του deal είναι το ΤΧΣ πως θα αντιδράσουν οι ιδιώτες μέτοχοι καθώς θα πρόκειται για μια νέα τράπεζα όπου ο βασικός μέτοχος θα είναι το κράτος;

Απαντήσεις
1)Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια με την ΕΚΤ, την DGCom και τον SSM θα πρέπει η νέα κυβέρνηση που πολιτικά πρέπει να στηρίξει μια συγχώνευση δύο μεγάλων τραπεζών και φυσικά οι διοικήσεις να εξηγήσουν γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μια θεραπεία σοκ στο τραπεζικό σύστημα.
Έτσι όπως είναι δομημένος ο τραπεζικός κλάδος με ασθενικά κεφάλαια (tangible book 24,5 δισεκ. και αναβαλλόμενος φόρος 21,2 δισεκ.) και 88 δισεκ. προβληματικά δάνεια, οι τράπεζες ούτε κέρδη παράγουν, ούτε μερίσματα μπορούν να διανείμουν, ούτε δάνεια να χορηγήσουν και θα χρειαστούν ακόμη 3 ή 4 χρόνια μέχρι να οδηγηθούν στην εξυγίανση. 


Για να υπάρξει ανατροπή σε αυτή την θολή κατάσταση που είναι ξεκάθαρα μη επενδύσιμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα γεγονός που θα προκαλέσει σοκ, όπως μια συγχώνευση.
Εάν πειστούν οι δανειστές και η ΕΚΤ και ο SSM ως αρμόδιοι θεσμικοί φορείς θα μπορούσε να υλοποιηθεί το σχέδιο συγχώνευσης.
2)Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν πολλές φορές χάλασαν σχέδια συγχώνευσης μεταξύ τραπεζών γιατί ο γρίφος των κεφαλαίων οδηγούσε πάντα σε δυσμενές αποτέλεσμα.
Δηλαδή κάνοντας την εξίσωση πόσα κεφάλαια χρειάζονται οι τράπεζες μόνες τους και πόσα συγχωνευόμενες, το αποτέλεσμα ήταν εις βάρος των συγχωνεύσεων.
Π.χ. δύο τράπεζες ξεχωριστά χρειάζονταν 4 δισεκ. και συγχωνευόμενες χρειάζονταν 6 δισεκ. αυτό λειτουργούσε αποτρεπτικά. 


Το θέμα των κεφαλαίων είναι κομβικής σημασίας.
Έχει πολλές φορές αναλυθεί από το bankingnews ότι για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια χρειάζονται ένα μεγάλο success story.
Εάν πουν ότι θα πετύχουν υπερκέρδη οι ελληνικές τράπεζες....οι ξένοι επενδυτές δεν θα το πιστέψουν.
Εάν πουν ότι θα δώσουν πάλι δάνεια...οι ξένοι επενδυτές δεν θα το πιστέψουν και θα τρομάξουν γιατί ακόμη δεν έχει επιλυθεί ένα κεφαλαιώδες πρόβλημα 88 δισεκ. ευρώ τα προβληματικά δάνεια.
Βαλκάνια επίσης δεν μπορούν να επικαλεστούν οι ελληνικές τράπεζες γιατί έχουν αποχωρήσει, υποχρεωθεί να πουλήσουν τις θυγατρικές στο εξωτερικό.
Εάν περιμένουν την ανάκαμψη της οικονομίας για να πάρουν εμπρός οι τράπεζες...και οι τελευταίοι ξένοι επενδυτές θα έχουν κλείσει την πόρτα....κατά το γνωμικό ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. 


Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται μια μεγάλη ιδέα, ένα μεγάλο σχέδιο και κάτι τέτοιο θα ήταν συγχώνευση.
3+4)Το πώς θα αντιδράσουν οι άλλες τράπεζες θα εξαρτηθεί από το ποιο θα είναι το σχήμα των τραπεζών που θα συγχωνευθεί.
Π.χ. θα είναι ένα σχήμα με επίκεντρο το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος;
Εάν ναι τότε θα πρέπει να δούμε συγχώνευση Εθνικής με Πειραιώς.
Το ΤΧΣ είναι ο συνδετικός κρίκος καθώς ελέγχει το 26% της Πειραιώς και το 40% της Εθνικής τράπεζας. 


Στο νέο σχήμα θα ελέγχει το 33% με 35% το ΤΧΣ.
Θα πρόκειται για μια νέα τράπεζα με το κράτος να έχει τον πρώτο ρόλο.
Θα υπάρχει μια κρατική τράπεζα που θα ελέγχεται από την ΕΚΤ και τον SSM, δύο άλλες συστημικές και οι μικρότερες που θα αρχίσουν να αναπτύσσονται.
Το ΤΧΣ με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες όταν πουλήσει μέσω placement να πάρει περισσότερα από αυτά που αξίζει σήμερα η περιουσία του Ταμείου ως βασικού μετόχου στις ελληνικές τράπεζες. 


Οι άλλες τράπεζες θα μπορούσαν να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία, π.χ. οι μικρές τράπεζες που αναπτύσσονται χρειάζονται καταστήματα τα οποία και θα αγοράζουν μαζί με το προσωπικό.
Μπορούν να υπάρξουν λύσεις.
Εάν επίκεντρο ενός τραπεζικού deal είναι οι ιδιώτες μέτοχοι επίσης θα πρέπει να εκτιμηθεί ποιοι θα είναι και με πιο ρόλο.
Για την ώρα η πλευρά του Fairfax δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε κάποιο τραπεζικό deal.