Τι απαντάει η Attica Bank στο Bankingnews για Ελλάκτωρ και Καλογρίτσα - Τι μέτρα λαμβάνονται

Η σημερινή Διοίκηση, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της, έλαβε και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω έκθεσής της στον Τοξότη Επιστολή στο bankingnews.gr απέστειλε η Attica Bank με αφορμή δημοσίευμά μας με τίτλο «Στην δικαιοσύνη οι υποθέσεις Καλογρίτσα ....... ο ρόλος Πανταλάκη με Κούτρα - Άκτωρα και η παράλογη μεταφορά έργων 100 εκατ.».

Στην επιστολή της η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει τα εξής:

Το ως άνω δημοσίευμα, όσον αφορά στην Attica Bank και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, είναι αναληθές.
Για την ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ο κ. Πανταλάκης είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας.
Με την ιδιότητά του αυτή, γνωστοποίησε στην εποπτική αρχή και στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, την προϋπάρχουσα της εκλογής του ως Δ/ντος Συμβούλου, ιδιότητά του ως μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. εταιρειών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που εξακολουθεί να υφίσταται.
Αρμόδιο για την εποπτεία παρακολούθησης και διαχείρισης του φακέλου των οφειλών του ομίλου εταιρειών ΤΟΞΟΤΗΣ (συμφερόντων Καλογρίτσα) είναι άλλο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) και όχι ο Δ/νων Σύμβουλος.


Η σημερινή Διοίκηση, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της, έλαβε και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω έκθεσής της στο συγκεκριμένο όμιλο και γενικά για την προστασία των συμφερόντων της.


Στο πλαίσιο αυτό, ούτε ο Διευθύνων Σύμβουλος ούτε κανένα άλλο μέλος Διοίκησης της Τράπεζας προήλθε σε συνεννόηση ή συζήτηση με οποιοδήποτε μέτοχο ή εκπρόσωπο ή μέλος διοίκησης εταιρείας του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για μεταφορά ή υποκατάσταση έργων από τον όμιλο ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. σε εταιρεία του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως αναληθώς αναφέρετε στο παραπάνω δημοσίευμά σας.


Υποσημείωση bankingnews 

Η σημερινή Διοίκηση, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της, έλαβε και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω έκθεσής της στο συγκεκριμένο όμιλο και γενικά για την προστασία των συμφερόντων της.
Την αναφορά αυτή της Attica bank την βρίσκουμε πολύ ορθή και επικροτούμε ότι ενέργειες γίνονται ώστε να διασφαλιστεί η τράπεζα από τα λάθη του παρελθόντος που αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο η διοίκηση Πανταλάκη.