Τι αποκαλύπτει το δεύτερο πόρισμα της Attica bank για τα δάνεια Καλογρίτσα

Ποιες οι βασικές διαφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου πορίσματος της Attica bank για τα δάνεια Καλογρίτσα


Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 κατατέθηκε εμπιστευτική έκθεση ελέγχου του ομίλου Καλογρίτσα από τον εσωτερικό έλεγχο της Attica bank που ρίχνει το βάρος σε λάθη και παραλείψεις αλλά και παραβιάσεις αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου που σημειώθηκαν στο εσωτερικό της τράπεζας. 


Το δεύτερο πόρισμα συνολικά 52 σελίδων εμφανίζει διαφορές με το πρώτο πόρισμα που είχε παρουσιαστεί αναλυτικά από το bankingnews πριν λίγους μήνες.
Στο δεύτερο πόρισμα αναφέρεται ότι στο χρονικό διάστημα αρχές 2017 μέχρι τέλος α΄ τριμήνου 2018 διαπιστώνεται αύξηση των υπολοίπων από 105,95 εκατ των εταιριών Τοξότης, ΜΙΚΗ και ΑΝΣΥ σε 116,7-117,2 εκατ για τις εταιρίες Τοξότη και ΜΙΚΗ
Στο πρώτο πόρισμα μιλούσαν για 119 εκατ ευρώ δανειακές υποχρεώσεις των εταιριών Καλογρίτσα στην Attica bank.
Στο πρώτο πόρισμα τα δάνεια της Τοξότης ήταν 76,14 εκατ στην δεύτερη έκθεση 78,67 εκατ και διαμορφώθηκαν τελικώς στα 91,34 εκατ 


Οι βασικές διαφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου πορίσματος είναι οι εξής
Η εταιρία ΑΝΣΥ του ομίλου Καλογρίτσα αφαιρέθηκε τον Ιανουάριο 2018 από τα όρια του ομίλου και εμφάνιζε υπόλοιπα στις 31 Μαρτίου 2018 περίπου 2,37 εκατ ευρώ (ακάλυπτο 1,5 εκατ)
Για τον υπολογισμό των προσομοιωμένων ακινήτων έγινε χρήση εγγράφου της εκτιμητικής εταιρίας Euroactive
Το ακάλυπτο μέρος των πιστοδοτήσεων πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενδεικτικό αναφέρει το δεύτερο πόρισμα.
Τα όρια της ΑΝΣΥ δεν προσμετρώνταν στα πιστοδοτικά όρια του ομίλου.
Το διοικητικό συμβούλιο της Attica bank αποφάσισε να χορηγήσει εφάπαξ ποσό 3,5 εκατ στις επιχειρήσεις Καλογρίτσα το οποίο έγινε 3,71 εκατ και ακολούθως η εφάπαξ χορήγηση μετατράπηκε σε ανακυκλούμενη πίστωση.
Αυτή ήταν σημαντική παραβίαση της αρχικής απόφασης που αναφέρεται στο δεύτερο πόρισμα.
Η εταιρία ΑΝΣΥ αφαιρέθηκε με το επιχείρημα ότι θα πωληθεί σε επενδυτή οπότε θεωρητικά δεν ανήκει στον όμιλο Καλογρίτσα. 


Το παράδοξο είναι ότι μέχρι τέλος του Καλοκαιριού 2018 η Τοξότης δεν είχε προσκομίσει τα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ΑΝΣΥ πουλήθηκε σε επενδυτή.
Να σημειωθεί ότι η ΑΝΣΥ έχει προηγούμενο ασυνέπειας καθώς ούτε στο τέλος του 2017 αποπλήρωσε όπως είχε δεσμευθεί εφάπαξ δάνειο 5 εκατ ευρώ.
Οι σφραγισμένες επιταγές του ομίλου Καλογρίτσα ήταν καθημερινό φαινόμενο για την διεύθυνση ειδικών λογαριασμών της Attica bank.
Μάλιστα η εταιρία Τοξότης είχε στείλει διάφορες επιστολές στην Attica bank για τις σφραγισμένες επιταγές.
Ένα στοιχείο που δεν περιλαμβάνεται στο πόρισμα αλλά προέκυψε στην πορεία ήταν ότι για τα 117,2 εκατ που είναι ο συνολικός δανεισμός της Attica bank προς τον επιχειρηματία Καλογρίτσα οι εξασφαλίσεις δεν ήταν 25 εκατ όπως είχαν εκτιμηθεί αλλά 3 εκατ.
Δηλαδή με εγγυήσεις 3 εκατ χορηγήθηκαν 117,2 εκατ ευρώ.. 


Συμπέρασμα
Το δεύτερο πόρισμα του εσωτερικού ελεγκτή της Attica bank, το οποίο έχει παραδοθεί και στην Τράπεζα της Ελλάδος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν παραβιάσεις, αναφέρει ότι πρέπει να εξατομικευθούν οι κυρώσεις.
H πραγματικότητα είναι ότι η Attica bank χορήγησε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και συντήρησε μια κατάσταση έως πρόσφατα παραβιάζοντας εσωτερικούς κανονισμούς πιστοδοτήσεων