Τι είναι το focusbank

Το focusbank.gr δημιουργήθηκε με σαφή στόχο να εστιάσει, να αναδείξει τα προβλήματα, αλλά και να προβάλλει τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, δεδομένου ότι το μέλλον των τραπεζών και της οικονομίας προβλέπεται ζοφερό και οι εποχές προμηνύονται δύσκολες για τους τραπεζοϋπαλλήλους.

Ως εκ τούτου, η όσον το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και επίγνωση των τεκταινόμενων συνιστά ασπίδα προστασίας, υπεύθυνης στάσης, ορθολογικών αποφάσεων, συνειδητών επιλογών.

Οι καταχωρήσεις αφορούν όλες τις Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (Τραπεζικά Νέα). Επικεντρώνονται στις οικονομικές διαδικασίες αλλαγών ή ανάπτυξης που επιτελούνται στον τραπεζικό τομέα, ενώ συμπεριλαμβάνονται τα συνδικαλιστικά νέα από παρατάξεις και συλλόγους όλων των τραπεζών και φιλοξενούν απόψεις κάθε τραπεζοϋπάλληλου ανεξαρτήτως ετών εργασίας ή βαθμολογικής διαβάθμισης.