Τι ορίζει ο νέος νόμος για τα ΔΣ των τραπεζών - Το πλαίσιο για CEO

Με βάση τον νέο νόμο που βρίσκεται στην τελική του μορφή και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έρθει προς ψήφιση, ουσιαστικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ελληνοποιείται.


Ο νέος νόμος για τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών βρίσκεται στην τελική του φάση και όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει ένα βήμα προς την αποκατάσταση των ακραίων στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι υποχρεωτικές αλλαγές που σημειώθηκαν πριν λίγα χρόνια επιβάλλοντας
-Αλλαγές στις παλαιές διοικήσεις των τραπεζών
-Επιβολή συμμετοχής ξένων στα διοικητικά συμβούλια
-Απόσυρση όλων των επιχειρηματιών από τα διοικητικά συμβούλια
-Ισχυροποίηση του nomination committee
Στην πράξη όλες αυτές οι αλλαγές απέτυχαν.
Στον βωμό της εταιρικής διακυβέρνησης θυσιάστηκε η λογική και πλέον όλοι κατανοούν ότι πρέπει να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς.
Στην Ιταλία συμμετέχουν επιχειρηματίες στα διοικητικά συμβούλια. 


Στην Goldman Sachs συμμετέχουν επίσης επιχειρηματίες, όπως βασικός μέτοχος εταιρίας χάλυβα κ.α.
Με βάση τον νέο νόμο που θα διέπει την λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών ορίζονται τα εξής με βάση ορισμένες πληροφορίες
1)Ο Πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος θα είναι έλληνες και με κριτήρια που ορίζονται από τις εποπτικές αρχές.
2)Στα διοικητικά συμβούλια έως το 70% των μη εκτελεστικών μελών θα είναι έλληνες και σε πλειοψηφία από τον τραπεζικό κλάδο ή τον χρηματοοικονομικό χώρο
3)Θα δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρηματιών στα διοικητικά συμβούλια αλλά δεν είναι σαφές υπό ποιες προϋποθέσεις.
4)Τα ξένα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική τραπεζική πραγματικότητα
5)Θα υπάρχουν κάποιες ειδικές αναφορές για τα εκτελεστικά μέλη, τα διοικητικά συμβούλια είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων αλλά τα εκτελεστικά μέλη πρέπει να έχουν σαφή και διακριτό ρόλο
6)Εξετάζεται να ορίζεται επί ποιου ποσοστού και άνω μπορεί ένας μέτοχος να έχει εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο και πόσους τον αριθμό.
Π.χ. δεν μπορεί ένας επενδυτής με 6% να έχει 3 μέλη και ένας άλλος επενδυτής με 20% να έχει παρόμοιο αριθμό μελών.
Με βάση τον νέο νόμο που βρίσκεται στην τελική του μορφή και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έρθει προς ψήφιση, ουσιαστικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ελληνοποιείται ξανά μια κίνηση ξεκάθαρα θετική γιατί διαγνώστηκαν τα πολλά λάθη του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. 


Οι ελληνικές τράπεζες εγκλωβίστηκαν σε ένα πλαίσιο ασύμβατο με την λογική.
Ξένα μέλη σχεδόν 20 στελέχη διεθνών τραπεζών έρχονται μια φορά τον μήνα στην Ελλάδα, όταν συνεδριάζουν τα διοικητικά συμβούλια, οι τράπεζες έχουν υψηλά κόστη καθώς έχουν αναλάβει τα έξοδα τους σε πολυτελή ξενοδοχεία και το αποτέλεσμα είναι ότι οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα....αγνοούν την ελληνική πραγματικότητα.
Το αποτέλεσμα μια θολή κατάσταση στο ελληνικό banking.