Την 1η Απριλίου η Γ.Σ. της Τράπεζας της Ελλάδος

Τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Κεντρικού Καταστήματος (2ος όροφος), 


θα διεξαχθεί η 86η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου θα παρουσιαστεί η Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2018.