Τιτλοποιήσεις ενήμερων και κόκκινων δανείων έως 6 δισ. σχεδιάζουν οι ελληνικές τράπεζες για να μηδενίσουν ELA

Οι τράπεζες πάντως μεταξύ άλλων το αργότερο μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2019 δηλαδή σε διάστημα 7-10 μηνών σχεδιάζουν να ανακοινώσουν ένα πλαίσιο - στόχων για το διάστημα 2020 με 2022 για την περαιτέρω μείωση των NPEs σε κάτω από 20%.Σε μπαράζ τιτλοποιήσεων ενήμερων αλλά και κόκκινων δανείων έως 6 δισεκ. ευρώ θα προχωρήσουν οι ελληνικές τράπεζες τους επόμενους μήνες με στόχο να ενισχύσουν την ρευστότητα τους και επιταχύνουν την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους. 


Οι τιτλοποιήσεις στο παρελθόν ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από τις ελληνικές τράπεζες. 


Σε κάθε περίπτωση πολλοί ξένοι οίκοι έχουν πλησιάσει τις ελληνικές τράπεζες και προτείνει μεταξύ άλλων τιτλοποιήσεις κυρίως μέσω έκδοσης ομολόγων senior και Junior.
Οι τιτλοποιήσεις αποτελούν εργαλείο αύξησης της ρευστότητας οπότε και οι τράπεζες θα μηδενίσουν το ELA την έκτακτη παροχή ρευστότητας που την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται κοντά στα 10 δισ.
Εφόσον οι τιτλοποιήσεις προχωρήσουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων οι τράπεζες θα μηδενίσουν το ELA το αργότερο αρχές 2019. 


Οι τράπεζες θα εκδίδουν ομόλογα τα οποία θα πουλούν σε τελικούς επενδυτές.
Μέσω της τιτλοποίησης θα βελτιώσουν και την κεφαλαιακή τους επάρκεια καθώς θα μεταβληθεί το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό.


Οι τράπεζες πάντως μεταξύ άλλων το αργότερο μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2019 δηλαδή σε διάστημα 7-10 μηνών σχεδιάζουν να ανακοινώσουν ένα πλαίσιο - στόχων για το διάστημα 2020 με 2022 για την περαιτέρω μείωση των NPEs σε κάτω από 20%.
Οι στόχοι θα τεθούν επίσημα από τον SSM το Καλοκαίρι του 2019 αλλά οι τράπεζες θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν σχέδια μείωσης των προβληματικών τους δανείων από 95 δισεκ. σε κάτω από 20 δισεκ. δηλαδή μείωση στο διάστημα 2017 με 2022 πάνω από 75 δισεκ. ευρώ