Το ΤΧΣ θα 'μπλοκάρει' προαιρετικές αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες; - Μόνο στην Εθνική μπορεί να ασκήσει veto

Το ΤΧΣ να τονιστεί εμφανίζει σωρευμένη ζημία 35,8 δισεκ. ευρώ ενώ τα αρχικά κεφάλαια που επενδύθηκαν πλην αυτών που επιστράφηκαν ανέρχονται σε 44,19 δισεκ.

Με δεδομένη την θέση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι δεν θα συμμετάσχει σε νέα αύξηση κεφαλαίου σε ελληνική τράπεζα στους τραπεζικούς κύκλους έχουν ξεκινήσει ζυμώσεις...για τυχόν προαιρετικές αυξήσεις κεφαλαίου και την στάση που θα κρατήσει το Ταμείο. 

Να σημειωθεί ότι ο ρόλος του ΤΧΣ ως προς τις ελληνικές τράπεζες καταλήγει σε σύγκρουση συμφερόντων.

Το Ταμείο είναι μέτοχος των τραπεζών και ταυτόχρονα ελεγκτής των τραπεζών και οι δύο έννοιες πολλές φορές δεν ταυτίζονται. Το ΤΧΣ ελέγχει το 40,39% της Εθνικής τράπεζας Το ΤΧΣ ελέγχει το 26,42% της τράπεζας Πειραιώς Το ΤΧΣ ελέγχει το 11,02% της Alpha bank Το ΤΧΣ ελέγχει το 2,38% της Eurobank Οι τράπεζες θα πρέπει να χωριστούν σε 3 κατηγορίες. 


1)Στην κατηγορία όπου το ΤΧΣ έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου δηλαδή στην Alpha bank και στην Eurobank.
Οι δύο τράπεζες μπορούν να υλοποιήσουν προαιρετικές αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ του μετόχου.
2)Η Πειραιώς αποτελεί ειδική κατηγορία καθώς αναμένεται να έχει την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο stress tests στα κεφάλαια core tier 1 οπότε μια κεφαλαιακή ενίσχυση θα μπορούσε να κριθεί πιο απαραίτητη.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς θα περάσει το stress tests.
3)Η Εθνική τράπεζα αποτελεί την 3η κατηγορία καθώς διαθέτει ισχυρά κεφάλαια, θα περάσει το stress tests και το ΤΧΣ έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου για το 38,6% σε σύνολο 40,39% των μετοχών.
Πρακτικά μόνο στην Εθνική τράπεζα το ΤΧΣ μπορεί να μπλοκάρει σχέδια για προαιρετική αύξηση κεφαλαίου για να μην υποστεί dilution - απίσχναση - αραίωση μετοχών.


Το ΤΧΣ να τονιστεί εμφανίζει σωρευμένη ζημία 35,8 δισεκ. ευρώ ενώ τα αρχικά κεφάλαια που επενδύθηκαν πλην αυτών που επιστράφηκαν ανέρχονται σε 44,19 δισεκ.
Σοβαρή υποσημείωση Κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης υποστηρίζει - και το επιχείρημα του είναι πολύ σοβαρό - ότι εάν τράπεζα ή τράπεζες χρειαστεί να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου τότε δεν θα είναι ύψους 500 εκατ αλλά τουλάχιστον 1 δισεκ. ευρώ Το μέγιστο 1,8 με 2 δισεκ. και το ελάχιστο 1 δισεκ.
Δεν έχει κανένα νόημα να υλοποιηθεί ΑΜΚ 500 εκατ που θα αυξήσει τα ίδια κεφάλαια κατά 1 ή 1,5 μονάδα.
Εάν υπάρξει αύξηση θα είναι τουλάχιστον 1 δισεκ. ευρώ.