Τον Οκτώβριο αποφασίζει η Εθνική για την έναρξη των διαδικασιών πώλησης του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η Εθνική τράπεζα σε ένα σενάριο υπολογίζει ότι θα πάρει 800 εκατ ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική ποσό που κεφαλαιακά είναι σχεδόν ουδέτερο.

Τον Οκτώβριο 2019 αποφασίζει η Εθνική Τράπεζα το χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία πώλησης του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Ανα και η Εθνική υπολογίζει ότι λόγω της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών θα μπορούσε το τίμημα να αυξηθεί, εντούτοις μετά την αποχώρηση της ολλανδικής NN... μόνο το Fairfax παραμένει ενεργό στην διεκδίκηση. 

Όμως ο Watsa ο επικεφαλής του καναδικού fund Fairfax και βασικός μέτοχος στην Eurobank με 33% γνωρίζει ότι εάν... είναι ο μόνος πραγματικός ενδιαφερόμενος για την Εθνική Ασφαλιστική θα καθορίσει τους όρους της διαδικασίας πώλησης.
Η Εθνική τράπεζα σε ένα σενάριο υπολογίζει ότι θα πάρει 800 εκατ ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική ποσό που κεφαλαιακά είναι σχεδόν ουδέτερο. 

Πάντως ακόμη και εάν τον Οκτώβριο ξεκινήσει η διαδικασία για να υπάρξει τελική συμφωνία πώλησης θα απαιτηθούν περίπου 6 μήνες, οπότε κατά τον Απρίλιο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και θα έχει φανεί εάν το Fairfax θα αγοράσει τελικώς την Εθνική Ασφαλιστική. 

Εάν αυτό συμβεί η Eurolife θα παραμείνει ανεξάρτητη ασφαλιστική εταιρία, το Fairfax θα αγοράσει το 20% που κατέχει η Eurobank και σε μέλλοντα χρόνο ίσως αποφασίσει να συγχωνεύσει τις δύο ασφαλιστικές εταιρίες εάν βεβαίως... το Fairfax είναι ο τελικός αγοραστής.