Τρ. Πειραιώς: Ψηφιακές ευκολίες για την καθημερινή οικονομική διαχείριση

Τη δυνατότητα να οργανώνουν τα οικονομικά της κάθε μέρας και να δημιουργούν έναν προσωπικό προϋπολογισμό με συγκεκριμένους στόχους για τις δαπάνες αλλά και την αποταμίευσή τους, 


παρέχει στους πελάτες της η winbank της Τράπεζας Πειραιώς μέσα από μια νέα γενιά εφαρμογών ιδιαίτερα φιλικών και εύχρηστων.

Ανασχεδιάζοντας τόσο τη winbank web banking όσο και το winbank mobile banking, η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει να καταστήσει ακόμα πιο φιλική την εμπειρία, και του πλέον ανεξοικείωτου χρήστη, στη χρήση των ψηφιακών καναλιών. Η αποτελεσματική διαχείριση και η οργάνωση των οικονομικών σε καθημερινή βάση ήταν η βασική ιδέα πίσω από τη δημιουργία της νέας γενιάς των εφαρμογών. Τώρα οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν εύχρηστα εργαλεία που έχουν ως στόχο να "εκπαιδεύουν", να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν την ανάγκη των πελατών για αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών τους.


Το νέο περιβάλλον της winbank web banking όσο και του winbank mobile banking απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, είναι ήδη σε λειτουργία και έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης. Οι πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν την εικόνα των τελευταίων συναλλαγών τους ανεξάρτητα από το κανάλι ή το προϊόν που τις πραγματοποίησαν. Κάθε συναλλαγή κατηγοριοποιείται αυτόματα και οι πελάτες μπορούν εύκολα να κάνουν ανασκόπηση των δαπανών τους σε κάθε κατηγορία και να διατηρούν έτσι τον έλεγχο της ροής τους.

Με την συγκατάθεσή τους, οι χρήστες της winbank έχουν επίσης τη δυνατότητα να ορίσουν προϋπολογισμό για κάθε κατηγορία και να παρακολουθούν αυτόματα τα έξοδά τους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχουν ορίσει. Ο πελάτης έχει επίσης την ευχέρεια να προσαρμόζει τα δεδομένα στις δικές του ανάγκες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν πραγματικά προσωποποιημένο οικονομικό προγραμματισμό.


Τέλος, με γνώμονα την ενθάρρυνση της κουλτούρας της αποταμίευσης, οι χρήστες της winbank μπορούν εύκολα να ορίσουν στόχους αποταμίευσης για συγκεκριμένους σκοπούς, να παρακολουθήσουν τη πρόοδό τους σε σχέση με τον στόχο και να τους συνδέσουν με τη νέα υπηρεσία αποταμίευσης "Pay & Save" που προσφέρει η Τράπεζα.