Τρ. Πειραιώς: Στόχος η χορηγία σε 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς

Τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα Πειραιώς υιοθετεί ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης.


Τα στοιχεία από την πιστωτική δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς στις χορηγήσεις, έδωσε η διοίκηση της τράπεζας, θέτοντας ως στόχο να 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν για την εγχώρια τραπεζική αγορά οι κ. κ. Βασίλειος Κουτεντάκης, ανώτερος γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής, Γιάννης Γραμματικός, αναπληρωτής γενικός διευθυντής τραπεζικής μικρών επιχειρήσεων, συστημάτων πληρωμών και δανείων λιανικής και Γρηγόρης Τζανέτος, ανώτερος διευθυντής προϊόντων πιστοδοτήσεων ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, τα προγράμματα που «τρέχουν» είναι:


- Εξοικονομώ κατ΄ Oίκον ΙΙ (χορήγησε περίπου 1 στα 2 δάνεια): Απορροφήθηκε από την αγορά με απόλυτη επιτυχία, με την υποστήριξη και της νέας πλατφόρμας. Αναμένεται το επόμενο Πρόγραμμα.

- Χρηματοδότηση προς Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΠΙΧ, Innofin και άλλων προγραμμάτων: Μέσω των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ και COSME η Τράπεζα έχει διαθέσει την τελευταία διετία άνω των 150 εκατ. ευρώ νέες πιστώσεις, χορηγώντας περίπου ένα στα δύο δάνεια της αγοράς στα προγράμματα αυτά. Συνολικά για το 2018 έχει χορηγήσει πιστώσεις άνω των 250 εκατ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

- Το 2019 θα χορηγήσει προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις νέα δάνεια άνω των 300 εκατ. ευρώ.


Όπως ανέφεραν εγκρίνεται η πλειονότης των αιτήσεων για δάνεια.
Υπάρχει σημαντικό ποσοστό εγκρισιμότητας και γνώμονας είναι η σχέση δανεισμού με το διαθέσιμο εισόδημα και τις λοιπές δαπάνες διαβίωσης.
Επισήμαναν επίσης ότι η είσοδος στον Τειρεσία δεν αποκλείει εσαεί από την τραπεζική χρηματοδότηση. 


Η αναφορά ενός πελάτη στον Τειρεσία και ανάλογα με το είδος της αναφοράς, δεν είναι αποτρεπτική για δανειοδότηση, καθώς τα σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης που έχουμε υιοθετήσει, βοηθούν να συνεκτιμώνται οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν τους πελάτες αξιόχρεους ή μη.
Επιπλέον, η παραμονή των πελατών στην «κακή λίστα» στα συστήματα της Τειρεσίας έχει μειωθεί και ο χρόνος τήρησης των δυσμενών στοιχείων εξαρτάται από το είδος τους.
Επίσης, σε περίπτωση που η αναφορά του πελάτη στον Τειρεσία οφείλεται σε ρύθμιση δανείων, εφόσον τηρεί την ρύθμιση για ένα ικανοποιητικό διάστημα θεωρείται «εξυγιανθείς» και έχει τις ίδιες προοπτικές χρηματοδότησης με τους λοιπούς πελάτες, στην κατεύθυνση μη αποκλεισμού ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.


Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι τα κριτήρια έχουν εξορθολογιστεί, αλλά και οι πελάτες είναι πιο συνειδητοποιημένοι αλλά και καλύτερα ενημερωμένοι, καθόσον παρέχεται και πληρέστερη προσυμβατική ενημέρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες, ανέφεραν στα στελέχη της Τράπεζας.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα εφαρμόσει, πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, υιοθετώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, υπογραφή των συμβατικών εντύπων με χρήση ψηφιακών πρωτοκόλλων και εκταμιεύοντας αυτόματα το δάνειο.


Νέο μοντέλο τιμολόγησης
Τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας ότι κάθε πελάτης είναι διαφορετικός, υιοθετεί ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους πιστωτικής συμπεριφοράς του πελάτη καθώς και παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους.
Ως αποτέλεσμα, ο νέος τρόπος τιμολόγησης είναι απόλυτα προσωποποιημένος, ενώ παράλληλα δίνει στον πελάτη την δυνατότητα να διαμορφώσει το επιτόκιο δανεισμού και κατ' επέκταση το ποσό της δόσης που θα πληρώνει.