Τράπεζα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στα πρότυπα των Γερμανικών Ταμιευτηρίων Sparkassen

Αίτηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση τραπεζικής άδειας θα προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, 


ιδρύοντας περιφερειακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η τράπεζα στοχεύει να λειτουργεί στο πρότυπο των Γερμανικών Ταμιευτηρίων Sparkassen, τα οποία έχουν επιτυχημένα υποστηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη της Γερμανίας εδώ και 200 χρόνια.

Η τράπεζα αυτή δεν θα είναι συνεταιριστική, καθώς, όπως έχει πρόσφατα δηλώσει ο Περιφερειάρχης, «το μοντέλο αυτό, ενώ για άλλες χώρες είναι επιτυχημένο, στην χώρα μας έχει αποτύχει πλήρως, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις περιφερειακές οικονομίες με τα ελλείμματα που δημιούργησαν».


Το μοντέλο που έχει υιοθετήσει η Περιφέρεια προβλέπει διαχωρισμό του διοικητικού συμβουλίου και της επιχειρησιακής λειτουργίας της τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίζει τη στρατηγική και θα ασκεί την εποπτεία, χωρίς να παρεμβαίνει στη λειτουργία της τράπεζας.

Η πλειοψηφία των μετοχών θα ανήκει στην περιφερειακή αρχή και στο μετοχικό του κεφάλαιο μπορούν να συμμετάσχουν άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, κυρίως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε συνεχή και αγαστή συνεργασία με την ηγεσία του Ιδρύματος των Γερμανικών Ταμιευτηρίων Sparkassen, η οποία υποστηρίζει τη διαδικασία τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υποστήριξης της πρότασης στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.