Τράπεζα Πειραιώς: Ενιαίο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για όλους

Ένα νέο, ενιαίο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προσφέρει στους εργαζομένους της η Τράπεζα Πειραιώς,


 συνεπής στο στρατηγικό της στόχο για τη διαμόρφωση ενιαίου εργασιακού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού.

Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας, με ίδιους όρους για όλους τους εργαζομένους. Με το ενιαίο πρόγραμμα, που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2019, θα έχουν πλέον όλοι οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα αποταμίευσης ενός σημαντικού εφάπαξ ποσού μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, σκοπός της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι να δημιουργήσει για όλους τους εργαζόμενους στον Οργανισμό ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο, με βάση τις Αρχές της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας, διαμορφώνοντας έτσι συνθήκες σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ανοικτή επικοινωνία, την αποτελεσματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα είχε 9 διαφορετικά ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που καλύπτουν όμως μόνο το 40% των εργαζομένων.


Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ενώ ολοκληρώνεται η λειτουργία των υφιστάμενων και όσοι μετέχουν σε αυτά θα ενημερωθούν, το αμέσως επόμενο διάστημα για τα ατομικά ποσά τα οποία δικαιούνται και για την διαδικασία καταβολής.Ο σχεδιασμός του ενιαίου συνταξιοδοτικού σχήματος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018 και ο στόχος είναι να υπάρχει το μέγιστο δυνατό όφελος για όλους και τη βέλτιστη αποδοτικότητα του προγράμματος.Μέχρι τώρα υπήρχε ανομοιογένεια και πολυπλοκότητα ενώ με το ενιαίο πρόγραμμα επιτυγχάνεται διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και ένα ενιαίο σχήμα για όλουςΣύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι πρόκειται για πρόγραμμα καθορισμένης εισφοράς με καταβολή εισφορών από την Τράπεζα για όλους τους εργαζομένους, υπάρχει δυνατότητα καταβολής έκτακτων εισφορών, ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων είναι εθελοντική.