Τράπεζα Πειραιώς: Στα 432 εκατ. ευρώ το τίμημα από την Bain για την αγορά των NPEs

Η Πειραιώς ενημερώνει ότι το συνολικό τίμημα σε μετρητά, το οποίο θα καταβληθεί από την Βain Capital Credit LP για την απόκτηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ΝPE, ανέρχεται σε 432 εκατ. ευρώΣτα 432 εκατ. ευρώ ανέρχεται το τίμημα για την πώληση των NPEs στην Bain, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. 


Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα, σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 30η Μαΐου 2018 και σε συνέχεια ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς την 29η Μαΐου 2018 («Σύναψη συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών NPE πιστωτικής απαίτησης €1.950εκατ ή €1.450 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας"), η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό τίμημα σε μετρητά, το οποίο θα καταβληθεί από την Βain Capital Credit LP για την απόκτηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ΝPE, ανέρχεται σε 432εκατ. ευρώ.