Τράπεζες: Αμφιβολίες για την επίτευξη των στόχων στα NPEs

Οι προδιαγραφές του σχεδίου «Ηρακλής», σε συνδυασμό με τη σύσταση του SSM, απειλούν τον σχεδιασμό των τραπεζών και τη στοχοθεσία για NPEs. 

Γιατί καθίστανται ακριβές οι μεγάλες τιτλοποιήσεις καταγγελμένων δανείων. Οι επιλογές των διοικήσεων. 

Δύσκολη καθίσταται, σύμφωνα με αναλυτές, η επίτευξη των φετινών στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) για τις εγχώριες συστημικές τράπεζες, καθώς οι προδιαγραφές του σχεδίου «Ηρακλής» σε συνδυασμό με τις εποπτικές απαιτήσεις ανατρέπουν τον σχεδιασμό τους.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έχει συστήσει, προφορικά, στις τράπεζες να διενεργηθεί ο βασικός όγκος τιτλοποιήσεων, μέσω κρατικών εγγυήσεων, επικαλούμενος σειρά λόγων: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντικά χαμηλότερο συντελεστή κάλυψης NPEs από προβλέψεις, σε σχέση με τις ιταλικές. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία από την τελευταία στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων (Targeted Review of Internal Models - TRIM) έδειξαν την ανάγκη αναμορφώσεων στο σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό για κάποιες τράπεζες, με την Εθνική να παίρνει μπροστά όλη την επίπτωση. Τέλος, ο SSM δεν θέλει στο δυσμενές σενάριο μιας νέας παγκόσμιας ύφεσης να δει τις εγχώριες τιτλοποιήσεις να αποτυγχάνουν, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και όχι μόνο.

Στην ίδια ανησυχία εδράζεται και η συντηρητική προσέγγιση απαίτησης cash collateral από την Ελληνική Δημοκρατία για τις εγγυήσεις. Στους κόλπους του επόπτη υπάρχει η άποψη ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστούν οι τιτλοποιήσεις και θα περιορισθούν οι κίνδυνοι.

Με δεδομένο, όμως, ότι η απαίτηση διατυπώνεται εκ των υστέρων, αφού, δηλαδή, έχει εγκριθεί το σχέδιο «Ηρακλής», η αγορά εκτιμά ότι ο επόπτης θα κάνει, εντέλει, πίσω. Η διασφάλιση, άλλωστε, της ποιότητας των τιτλοποιήσεων, που αποτελεί το δια ταύτα του επόπτη, μπορεί να επιτευχθεί με έγερση διαφορετικών αιτιάσεων, ως προς τη λειτουργικότητα και τις δικλίδες ασφαλείας του σχεδίου «Ηρακλής».

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο «Ηρακλής», όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), θέτει ως προϋπόθεση ένταξης να πωληθεί σε επενδυτές τουλάχιστον το 50% συν μία ομολογία της έκδοσης ενδιάμεσης διαβάθμισης. Επιπρόσθετα, ζητά ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση «ΒΒ-» και μπροστά όλο τον υπολογισμό του κόστους καταβολής προμηθειών στο Δημόσιο για την παροχή εγγύησης. Είναι, δηλαδή, ακριβό για τις τιτλοποιήσεις καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, που είχαν δρομολογήσει ή προετοίμαζαν τράπεζες.

Εκτός στόχου η φετινή μείωση των NPEs

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, είναι εξαιρετικά πιθανόν να καταγραφεί σημαντική υστέρηση ως προς τους φετινούς στόχους μείωσης των NPEs, καθώς αξιοσημείωτο μέρος της (σ.σ. περί τα 7,5 δισ. ευρώ) θα ερχόταν από την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων της Eurobank ( project Cairo).

Η εν λόγω τιτλοποίηση θα πρέπει τώρα είτε να επαναδομηθεί, βάσει των συστάσεων του επόπτη και των προδιαγραφών του σχεδίου «Ηρακλής», είτε να διενεργηθεί εκτός εγγυήσεων και με το «πέναλτι» του υπολογισμού στο σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό των τίτλων πρώτης διαβάθμισης. Πίσω πάει και ο σχεδιασμός της Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% για το project Calypso (τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων).

Μεγάλες ανατροπές σε σχεδιασμό και στοχοθεσία

Δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμη και άρδην αλλαγή του σχεδιασμού τιτλοποιήσεων και στόχων μείωσης των NPEs, αν το σχέδιο «Ηρακλής» παραμείνει στα βασικά του σημεία ως έχει. Να προκριθούν, δηλαδή, τιτλοποιήσεις καλύτερης ποιότητας NPEs και μικρότερης έκτασης, ώστε να ικανοποιηθεί η πίεση της κυβέρνησης για συμμετοχή στον «Ηρακλή», χωρίς το κόστος να επιδράσει σημαντικά στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα σπονδυλωτά deals μεγάλων τιτλοποιήσεων καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, με παράλληλη ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των NPEs και πώληση του servicer θα πάρουν χρονική μετάθεση για προσφορότερες συνθήκες. Εξέλιξη που θα επιδράσει και στη στοχοθεσία μείωσης των NPEs για το 2020.

Οι επιλογές των τραπεζών θα πρέπει, σύμφωνα με αναλυτές, να επανεξετασθούν υπό το πρίσμα, αφενός, της κεφαλαιακής επίπτωσης, σε σχέση με το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, αφετέρου, υπό την οπτική των προσδοκιών που έχουν καλλιεργήσει στην αγορά.

Το καλό που θα μπορούσε να βγει από την παραπάνω δυσμενή εξέλιξη θα ήταν να αξιοποιηθεί η καθυστέρηση για έναν εξαρχής καλόπιστο διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ώστε να βελτιωθεί όσο είναι δυνατόν ο «Ηρακλής» και να τεθούν οι σωστές βάσεις για έναν πιο λειτουργικό «Ηρακλή ΙΙ».

Κάτι που προς το παρόν δεν διαφαίνεται, με την ευθύνη να βαραίνει την κυβέρνηση...

Πηγή Euro2day