Τράπεζες: Νέο αίτημα στην ΕΚΤ για περισσότερα κρατικά ομόλογα

Να αυξηθεί το όριο των GGBs, που μπορούν να αγοράζουν και να διακρατούν στα βιβλία τους οι εγχώριες τράπεζες, θα ζητήσει η κυβέρνηση. Πληρούνται οι δύο όροι που έθεσε η ΕΚΤ το περασμένο φθινόπωρο. Τα οφέλη για τις τράπεζες .


Το θέμα της χαλάρωσης του ορίου που έχει θέσει η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για αγορά και διακράτηση ελληνικών κρατικών ομολόγων (Greek Government Bonds - GGBs) από τις εγχώριες τράπεζες αναμένεται να θέσει, εκ νέου, η ελληνική πλευρά στη Φρανκφούρτη, μετά τη δεύτερη από τις αρχές του έτους έκδοση χρέους.

Το αρχικό αίτημα για χαλάρωση του ορίου υποβλήθηκε στην ΕΚΤ το περασμένο φθινόπωρο, κρίθηκε, όμως, πρόωρο για ικανοποίηση καθώς η χώρα δεν είχε βγει στις αγορές, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, και οι τράπεζες δεν είχαν απεξαρτηθεί από τον έκτακτο μηχανισμό άντλησης ρευστότητας (ELA).

Οι παραπάνω επιφυλάξεις στην πράξη έχουν ήδη αρθεί καθώς το τελευταίο δίμηνο υπήρξαν δύο επιτυχείς εκδόσεις χρέους από την Ελληνική Δημοκρατία, που δείχνουν ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στις αγορές και ανακτάται η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Στο άλλο μέτωπο, οι τράπεζες στο τέλος Φεβρουαρίου έχουν πρακτικά μηδενίσει την εξάρτησή τους από τον ELA. Εθνική και Πειραιώς το είχαν πετύχει από πέρυσι, ενώ Alpha Bank ΑΛΦΑ +1,73% και Eurobank είχαν δανειστεί 947 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, ποσό μικρό, που έχει συρρικνωθεί το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου.


Αντιρρήσεις για τη χαλάρωση του ορίου δεν αναμένεται να υπάρξουν από πλευράς Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) καθώς οι εγχώριες τράπεζες έχουν υλοποιήσει όλες τις σχετικές δεσμεύσεις, που ενείχαν τα πλάνα αναδιάρθρωσης.

Ενδεχόμενη χαλάρωση του ορίου θα βοηθήσει, υπό προϋποθέσεις, τις τράπεζες να ενισχύουν τα μελλοντικά τους έσοδα και την προ προβλέψεων κερδοφορία τους,υπό τον όρο, βέβαια, ότι η χώρα θα τηρήσει τους δημοσιονομικούς στόχους και τη δέσμευση για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατείχαν, τον περασμένο Οκτώβριο, σε επίπεδο ομίλων, ελληνικά κρατικά ομόλογα αθροιστικού ύψους περί τα 8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν μεταξύ 3% (Πειραιώς) με 6% (Eurobank, Alpha Βank) του ενεργητικού τους.

Alpha και Eurobank βρέθηκαν, το 2015, όταν η ΕΚΤ επανέφερε το ανώτατο όριο, με αυξημένες θέσεις σε ΟΕΔ, σε αντίθεση με τις Εθνική και Πειραιώς. Η Εθνική με τη συμφωνία για ακύρωση της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (Titlos) πήρε ως αντάλλαγμα από την Ελληνική Δημοκρατία νέα κρατικά ομόλογα 5ετούς, 6ετούς και 8ετούς διάρκειας, αθροιστικής ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ, κίνηση που δεν διαφοροποίησε τη συνολική της θέση.