Τράπεζες: Πως θα 'κουρεύουν' δάνεια του Νόμου Κατσέλη

Βάση για μερική διαγραφή απαίτησης η διαφορά μεταξύ του ανεξόφλητου κεφαλαίου με την εμπορική και όχι την αντικειμενική αξία του ενεχύρου. 


Η μελέτη της PwC και οι κατευθυντήριες οδηγίες. Μετά τον Φεβρουάριο το τελικό σχέδιο. Πως θα λειτουργεί ο μηχανισμός κρατικής επιδότησης δόσης. 

Έτοιμες να συζητήσουν μερική διαγραφή απαιτήσεων (σ.σ. «κούρεμα») για τους δανειολήπτες, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια του υπό επεξεργασία μοντέλου κρατικής επιδότησης, που θα διαδεχθεί το νόμο Κατσέλη, δηλώνουν οι τράπεζες, εφόσον όμως, η διαγραφή συσχετισθεί με το ύψος της εμπορικής αξίας του ενεχύρου και όχι με την αντικειμενική.

Χθες υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, κάνοντας άτυπη ενημέρωση στους δημοσιογράφους για τον υπό επεξεργασία μηχανισμό κρατικής επιδότησης των δανειοληπτών με «κόκκινα» δάνεια, προσδιόρισε ως βάση συζήτησης την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Δηλαδή, όσοι δανειολήπτες με «κόκκινα» στεγαστικά θα πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να τύχουν κρατικής επιδότησης, θα μπορούν να αιτούνται τη ρύθμιση του δανείου τους, εφόσον το ανεξόφλητο κεφάλαιο ξεπερνά το ύψος της αντικειμενικής αξίας του ενεχύρου.

Οι τράπεζες σε αυτή την περίπτωση θα είναι υποχρεωμένες να διαγράψουν την απαίτηση, που αντιστοιχεί στη διαφορά, μεταξύ ανεξόφλητου κεφαλαίου και αντικειμενικής αξίας. Εν συνεχεία, με την προϋπόθεση, πάντα, ότι ο δανειολήπτης τηρεί τη ρύθμιση, θα επιδοτείται ως και στο 33% της μηνιαίας δόσης από το Δημόσιο.


Οι τράπεζες αντιδρούν στην παραπάνω προσέγγιση, σημειώνοντας ότι οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν σε αρκετές περιοχές σημαντικά χαμηλότερες από τις εμπορικές. Το μοντέλο που επεξεργάζονται οι τράπεζες έχει ως βάση υπολογισμού του «κουρέματος» την εμπορική αξία του ενεχυριασμένου ακινήτου. Η ίδια βάση χρησιμοποιείται και στις τυποποιημένες λύσεις που προσφέρουν τράπεζες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) ανέθεσε στηνPriceWaterhouseCoopers (PwC) την εκπόνηση μελέτης, η οποία μεταξύ άλλων θα προσδιορίζει, μετά από επεξεργασία των δεδομένων, το αποδεκτό κατώτατο ποσοστιαίο όριο μεταξύ ανεξόφλητου κεφαλαίου δανείου και τρέχουσας αξίας του ενεχυριασμένου ακινήτου.

Οι τράπεζες θέλουν το ποσοστιαίο όριο να μην είναι χαμηλότερο του 120%. Δηλαδή να προχωρούν σε μερική διαγραφή απαίτησης, μόνο εφόσον το ανεξόφλητο κεφάλαιο του «κόκκινου» στεγαστικού δανείου, ξεπερνά κατά 1,2 φορές την εμπορική του αξία. Στις περιπτώσεις που το ανεξόφλητο υπόλοιπο είναι χαμηλότερο από το παραπάνω όριο θα διενεργείται μόνο επιμήκυνση διάρκειας, με μείωση της μηνιαίας δόσης και όχι «κούρεμα».


Θέλει χρόνο ακόμη το νέο μοντέλο

Με δεδομένο ότι η μελέτη ανατέθηκε στην PwC μόλις μετά τις εορτές, θα απαιτηθεί χρόνος τουλάχιστον ενός μήνα, προκειμένου η εταιρεία να δουλέψει τα στοιχεία και να υποβάλει στην ΕΕΤ την τελική μελέτη.

Επομένως, ως τα τέλη Φεβρουαρίου δεν θα υπάρχει επεξεργασμένο, τεχνικά, σχέδιο που θα μπορεί να συζητηθεί με τους Θεσμούς για κρατική επιδότηση στους δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά, που θα πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση μετά από διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς.


Μέσω πλατφόρμας εξωδικαστικού οι αιτήσεις

Προς το παρόν το μόνο που έχει συμφωνηθεί είναι ότι οι δανειολήπτες θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, η οποία θα τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να διενεργείται αυτοματοποιημένη υποβολή και ένταξη σε ρύθμιση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια.