Τράπεζες: Τιτλοποιήσεις αντί πωλήσεων για τη μείωση των 'κόκκινων' δανείων

Το εργαλείο των τιτλοποιήσεων και όχι των πωλήσεων, θα χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο στεγαστικό τους χαρτοφυλάκιο.


Μέχρι στιγμής, οι τράπεζες δεν έχουν αγγίξει τα "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια, αλλά από τις αρχές του 2019 και η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων θα μπει αναγκαστικά στο στόχαστρο δραστικών κινήσεων. Ωστόσο, οι τράπεζες θα αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο τις πωλήσεις, στρεφόμενες στις τιτλοποιήσεις όπου θα προσφύγουν μαζικά. Μετά τη Eurobank, και οι υπόλοιπες τράπεζες καταρτίζουν στην παρούσα φάση την περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που πρόκειται να τιτλοποιήσουν από την επόμενη χρονιά.


Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, οι τιτλοποιήσεις NPLs θα επιτρέψουν στις τράπεζες να καταμερίσουν το ρίσκο των χαρτοφυλακίων. Έτσι, θα μπορέσουν να λάβουν μεγαλύτερα τιμήματα για τα λιγότερο προβληματικά δάνεια του χαρτοφυλακίου, τα οποία αν πωλούνταν σε ενιαίο "πακέτο", θα απέδιδαν λιγότερο στις τράπεζες.

Προς αυτό τον σκοπό, οι τράπεζες θεωρούν πολύ σημαντικό να προχωρήσει το Asset Protection Scheme που προτείνει το ΤΧΣ ως συλλογική λύση για την αντιμετώπιση των "κόκκινων" δανείων με την παροχή κρατικών εγγυήσεων. Οι εγγυήσεις αυτές, σύμφωνα με τις τράπεζες, θα μπορέσουν να καλύψουν τα senior ομόλογα των τιτλοποιήσεων NPLs, αποφέροντας υψηλότερα τιμήματα στις τράπεζες.


Η πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών NPLs, αυτή της Eurobank, ύψους 2 δις. ευρώ, μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Όπως έχει γράψει το Capital.gr, η Τράπεζα θα προσεγγίσει τους υποψήφιους επενδυτές, στέλνοντας καταρχάς τα ενημερωτικά δελτία με στοιχεία για τη συναλλαγή (teasers) και πραγματοποιώντας ακολούθως roadshow σε ΗΠΑ και Λονδίνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη ορίστηκε ο Κύριος Σύμβουλος για τη συναλλαγή που θα είναι η ισπανική επενδυτική τράπεζα Alantra, εξειδικευμένη στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.


Η διαχείριση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τις τράπεζες. Με βάση την υφιστάμενη στοχοθεσία των τραπεζών και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι του SSM μέχρι τα τέλη του 2019, οι τράπεζες θα έπρεπε τον Ιούνιο 2018 να έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά τους ανοίγματα στα 27,1 δισ. ευρώ (και τον αντίστοιχο δείκτη στο 42,8% από 44,3% όπου διαμορφώθηκε τελικά) και τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια (αυτά σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) στα 19,9 δισ. ευρώ (αντίστοιχος δείκτης 31,4%).

Η δέσμευση για περαιτέρω αποκλιμάκωση είναι τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά ανοίγματα να υποχωρήσουν στα 26,4 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 (δείκτης NPEs 42,2%), στα 25,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2018 (δείκτης NPEs 41%) και στα 20,6 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2019 (δείκτης NPEs 34,9%).

Αντίστοιχα, τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια άνω των 90 ημερών, θα πρέπει να μειωθούν στα 19 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2018 (δείκτης NPLs στο 30,3%), στα 17,6 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2018 (δείκτης NPLs στο 28,6%) και στα 12,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2019 (δείκτης NPLs στο 21,9%).


Συμπερασματικά 

 από τέλη Ιουνίου 2018 μέχρι τέλη 2019, τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά ανοίγματα των τραπεζών θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 6,5 δισ. ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια κατά 7 δισ. ευρώ.