ΤτΕ: Στα 13,5 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες τον Μάρτιο 2018, από 15 δισ. τον Φεβρουάριο

Περαιτέρω μείωση στον ELA των ελληνικών τραπεζών Περαιτέρω μείωση καταγράφηκε τον Μάρτιο 2018 στον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance, ELA) της Ε.Κ.Τ. για τις ελληνικές τράπεζες, με το ποσό να διαμορφώνεται πλέον στα 13,55 δισεκ. ευρώ.
Ένα μήνα νωρίτερα, η χρηματοδότηση ανερχόταν σε 15 δισεκ. ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.), τα χρεόγραφα κατοίκων της Ευρωζώνης φθάνουν τα 74,45 δισεκ. ευρώ, ενώ, σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος, ξεπερνούν τα 50 δισεκ..
Τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ανέρχονται σε 61,54 δισεκ. ευρώ.
Το σύνολο του ενεργητικού ξεπερνά τα 117 δισεκ...