Βιώσιμη ανάπτυξη μόνο μέσα από την εξυγίανση των τραπεζών

Η αποκατάσταση των πηγών χρηματοδότησης, που στην Ελλάδα είναι κυρίως οι τράπεζες, θα έπρεπε να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού τομέα;