Ξεκινάει η ΑΜΚ της Attica bank 198 εκατ. - Ξένο επενδυτικό σχήμα θα καταβάλλει 60 εκατ

Να θυμίσουμε ότι οι βασικοί μέτοχοι της Attica bank είναι ΕΦΚΑ 50,13%, ΤΑΠΙΛΤΑΤ 7,9% και ΤΣΜΕΔΕ 5,63%.Εγκρίθηκε στις 24 Απριλίου 2018 όπως αναμενόταν το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 198 εκατ ευρώ της Attica bank η οποία από ότι φαίνεται θα καλυφθεί πλήρως.
Με βάση ενδείξεις έχει βρεθεί ξένο επενδυτικό σχήμα για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.
Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι επανάληψη του σεναρίου πώλησης περιουσιακών στοιχείων - κάλυψη ομολογιακού 70 εκατ ευρώ που αντί για ομολογιακό θα είναι συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου με περίπου 60 εκατ ευρώ.

Ως προς την διαδικασία της απαραίτητης αύξησης κεφαλαίου με 85 εκατ θα συμμετάσχει ο ΕΦΚΑ στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank ύψους 198 εκατ ευρώ με στόχο να μειωθεί το ποσοστό του οριακά χαμηλότερα από το 50%.
Να θυμίσουμε ότι οι βασικοί μέτοχοι της Attica bank είναι ΕΦΚΑ 50,13%, ΤΑΠΙΛΤΑΤ 7,9% και ΤΣΜΕΔΕ 5,63%.
(Το μεγαλύτερο ποσοστό του ΤΣΜΕΔΕ έχει ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ)
Η Attica bank ανεπίσημα ενημερώνει ότι το ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει στην αύξηση και το ερώτημα έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια της DGCom της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμούς καθώς επιτρέπει σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου να συμμετάσχει σε μια αύξηση κεφαλαίου τράπεζας αρκεί το ποσοστό του να υποχωρήσει κάτω από 50%.
Να σημειωθεί ότι η Attica bank έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση των προνομιούχων μετοχών ύψους 100,20 εκατ ευρώ.
Με βάση τους σχεδιασμούς της Rothschild που είναι ο σύμβουλος για την αύξηση κεφαλαίου ο στρατηγικός επενδυτής που αναζητείται θα αποκτήσει έως 20% της Attica bank και θα έχει ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο με στόχο 2ετίας να αποκτήσει το management και τον έλεγχο.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank είναι ύψους 198 εκατ ευρώ με την έκδοση 660 εκατ μετοχών.
Η τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ ενώ θα προηγηθεί reverse split 14,17 παλαιές μετοχές προς 1 νέα θα μειωθεί ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών στα 164,975 εκατ μετοχές.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 4 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά.
Εφόσον καλυφθεί πλήρως η Attica bank θα διαθέτει 824,975 εκατ μετοχές.
Τα κίνητρα και αντικίνητρα της νέας αύξησης κεφαλαίου
Τα κίνητρα της νέας αύξησης είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί η νέα τιτιλοποίηση 700,69 εκατ προβληματικών δανείων ως δέλεαρ για την προσέλκυση επενδυτών.
Η Rothschild θα είναι ο σύμβουλος της αύξησης κεφαλαίου θα πρέπει να πείσει τους επενδυτές ότι όχι μόνο η τιτλοποίηση αλλά και η τράπεζα έχουν αξία.
Βέβαια εγείρεται ένα θέμα είχε προηγηθεί τιτλοποίηση έως 1,33 δισεκ. προβληματικών δανείων όπου κατέληξε σε ένα fund έναντι 70 εκατ κάλυψης ομολογιακού.
Γεννάται το ερώτημα οι όροι των δύο τιτλοποιήσεων είναι οι ίδιοι ή στην δεύτερη τιτλοποίηση υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο στους ενδιαφερομένους;
Να σημειωθεί ότι για την τιτλοποίηση θα εκδοθούν 357 εκατ junior bond άνευ τοκομεριδίου και 343 εκατ senior bond με 3% τοκομερίδιο.