Υποχρεωτική η κλαδική Σύμβαση των τραπεζών

Για πρώτη φορά εισάγεται, σε κλαδική ΣΣΕ, διάταξη για τα συστήματα αξιολόγησης


Δώδεκα κλαδικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν 210.000 εργαζόμενους έχουν καταστεί ως υποχρεωτικές με υπουργικές αποφάσεις με τελευταία τη σύμβαση ΟΤΟΕ & Ένωσης Ελληνικών τραπεζών η οποία εκτός των αυξήσεων προβλέπει μείωση του ωραρίου απασχόλησης των τραπεζοϋπαλλήλων από την προσεχή Τετάρτη 1η Μάιου.
Για τους τραπεζοϋπαλλήλους, μετά την επαναφορά της ευνοϊκότερης ρήτρας στη συρροή κλαδικής-επιχειρησιακών ΣΣΕ, το Ενιαίο Μισθολόγιο του κλάδου, τα επιδόματά του και οι αντίστοιχες θεσμικές κλπ. παροχές είναι το απαραίτητο «πάτωμα» για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο.


Η σύμβαση σε βάθος τριετίας ως το 2021 δίνει αυξήσεις 2,75%.
Δεν επιτρέπεται να συναφθούν, με επιχειρησιακές ΣΣΕ ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δυσμενέστεροι όροι και ρυθμίσεις από τις αντίστοιχες της κλαδικής ΣΣΕ. Δεν επιτρέπεται να συμψηφιστούν ευνοϊκότεροι μισθολογικοί όροι σε σχέση με την κλαδική ΣΣΕ με «εκπτώσεις» στους λοιπούς θεσμικούς όρους ή τις επιμέρους παροχές της.
Η σύμβαση διαμορφώνει τα παρακάτω μισθολογικά κλιμάκια στο τέλος του 2019, ενώ από την 1-5-2019 μειώνεται το ωράριο συναλλαγών κατά 30' από Δευτέρα έως και Πέμπτη, οριζόμενο ενιαία σε 8 π.μ-2.00 μ.μ από Δευτέρα ώς και Παρασκευή, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους στο δίκτυο καταστημάτων.
Για πρώτη φορά εισάγεται, σε κλαδική ΣΣΕ, διάταξη για τα συστήματα αξιολόγησης.
Η γενική διάταξη-πλαίσιο για τα κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης, χωρίς καμία αναφορά σε στόχους, αποτρέπει μονοδιάστατες αξιολογήσεις και κινείται στο πλαίσιο των ισχυόντων Κανονισμών κάθε Τράπεζας. Η περαιτέρω εξειδίκευση των συστημάτων Αξιολόγησης παραμένει εκ των πραγμάτων υπόθεση του κάθε εργασιακού χώρου, με τη στήριξη της ΟΤΟΕ, όπου χρειαστεί. Ακόμα η σύμβαση, ως προς τα θεσμικά προβλέπει:
Επαναλαμβάνει τη διάταξη για το επιτόκιο και τη διάρκεια των στεγαστικών δανείων, που ίσχυε μέχρι την 31.12.2018, ώστε να συνεχίσει να ισχύει από την 1.1.2019 μέχρι την 31.12.2021.
Προσαυξάνεται η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών που ίσχυε βάσει της κλαδικής ΣΣΕ 2016-2018 για 2 ακόμα μέρες με αποδοχές ετησίως, για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
Θεσπίζεται άδεια τριών ημερών με αποδοχές στον πατέρα λόγω γέννησης τέκνου.
Αυξάνεται το επίδομα τοκετού σε 2.000 ευρώ, (από 1.557 ευρώ), με αναδρομική ισχύ από 1.1.2019.
Οι βασικοί μισθοί από την 1η Δεκεμβρίου για το κύριο προσωπικό με 0 χρόνια προϋπηρεσίας διαμορφώνονται στα 945 ευρώ και η καταληκτικοί στα 1.149 ευρώ με 33 χρόνια προϋπηρεσίας.
Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2019 στο ποσό των 1.567 και €1.362 ευρώ αντίστοιχα.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται (σε Ευρώ) ως εξής: