Οικονομία

Η δραματική γήρανση του πληθυσμού και η απαίτηση για πρωτοφανή μεταρρυθμιστική προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί μέση ανάπτυξη 1% τον επόμενο μισό αιώνα. Οι συγκρίσεις με χώρες που πέτυχαν μεγάλα πλεονάσματα και το πρόβλημα της παραγωγικότητας.

Πέντε επενδυτές πέρασαν στην επόμενη φάση του project Jupiter. Στις 24 Σεπτεμβρίου οι δεσμευτικές προσφορές. Τι περιλαμβάνει το προς πώληση χαρτοφυλάκιο και ποια είναι η ανακτήσιμη αξία του. Πρόκληση η ευρεία διασπορά.

Ο οίκος βλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% φέτος και 2,2% το 2019, λόγω τουρισμού και ισχυρής αύξησης των εξαγωγών. Αναμένει μείωση των κόκκινων δανείων, «αστερίσκος» οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.