Οικονομία

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητος της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς, η προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων δύναται να επιτευχθεί μέσω και της μειώσεως των υψηλών φορολογικών συντελεστών, τονίζει η τράπεζα.