Πολιτιστικά

Το Θεατρικό Τμήμα της ΟΤΟΕ παρουσιάζει το έργο: «Οι εκατομμυριούχοι της Νάπολης» του Eduardo De Filippo (1900-1984) σε ελεύθερη απόδοση και διασκευή του Θωμά Βούλγαρη.