Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν

Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

     Μετά από οκτώ μήνες κυοφορίας, η Διοίκηση της ΕΤΕ αναμένεται να παρουσιάσει το νέο οργανόγραμμα της Τράπεζας. Αν όμως, οι πληροφορίες που έχουμε είναι σωστές, τότε «ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν» . Ένα οργανόγραμμα, το οποίο -ως σχεδιάστηκε- περισσότερη σύγχυση θα επιφέρει παρά ευκρινή οριοθέτηση και παρουσίαση των ρόλων και αρμοδιοτήτων· παραδοσιακοί στόχοι οργανογράμματος κάθε επιχείρησης. Οκτώ μήνες προετοιμασίας για να κοπούν δώδεκα Διευθύνσεις, να δημιουργηθούν δύο νέες και να μετασχηματισθούν κάποιες άλλες σε τομείς ή να μετονομαστούν. Δυστυχώς, όμως, η τέχνη της κοπτοραπτικής δεν μπορεί να βρίσκει έδαφος στη σχεδίαση ενός οργανογράμματος μίας επιχείρησης, πόσο μάλλον της ΕΤΕ και δη όταν καλείται να ανταποκριθεί στις σημερινές και στις μελλοντικές, όχι μόνο εν γένει προκλήσεις των καιρών, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες για την πρόοδο της Τράπεζάς μας. Τουναντίον, προαπαιτούμενο μίας επιτυχούς αναδιοργάνωσης είναι η δέσμευση του προσωπικού (employee commitment). Πώς επιτυγχάνεται η δέσμευση του προσωπικού; Με διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όπως είθισται (και έκαναν όλες οι προηγούμενες Διοικήσεις της ΕΤΕ) και όπως, άλλωστε, προβλέπεται και νομοθετικά! Και με ποιο τρόπο γινόταν η διαβούλευση; Με την σύσταση επιτροπής (steering committee), στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των εργαζομένων.

     Η Διοίκηση της ΕΤΕ δεν μας κάλεσε να συνδράμουμε με τις γνώσεις, την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτισή μας στην εκπόνηση του εν λόγω οργανογράμματος. Οφείλουμε, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι, όταν η Τράπεζά μας ηγείτο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, είχε παρουσία στις πέντε (5) ηπείρους και μερίδια αγοράς πάνω από 45% στις καταθέσεις και στα δάνεια, είχε έναν Διοικητή, τρεις Υποδιοικητές και είκοσι επτά Διευθύνσεις μόνο. Όλοι οι Διευθυντές προέρχονταν από την ιεραρχία, δεν ήταν εισαγόμενοι «μάγοι», με το άλλοθι της εξειδίκευσης. Αλήθεια, πώς δικαιολογείται η εξειδίκευση σε κάποιο τομέα, όταν αυτός που την επικαλείται δεν έχει καν πτυχίο; Μπορεί να μας εξηγήσει κανείς γιατί, ενώ σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θεωρείται εξειδικευμένος, στην Ελλάδα η εξειδίκευση κρίνεται από την «κουμπαριά»; Και ενώ «η καλή οργανωτική δομή δεν παράγει μόνη της καλή απόδοση, αλλά η κακή οργανωτική δομή κάνει αδύνατη την καλή απόδοση» και επειδή τα κουτάκια και οι γραμμές δεν σημαίνουν τίποτα, αλλά οι άνθρωποι όπισθεν αυτών, καλούμε τη Διοίκηση να φροντίσει, ώστε να τοποθετηθούν στελέχη της ιεραρχίας, όπως ορίζει ο κανονισμός εργασίας της Τράπεζας, για να προληφθούν, εκτός των άλλων προβλημάτων που θα ενσκήψουν, μελλοντικές δικαστικές διενέξεις της ΕΤΕ με τα στελέχη της. Ας ληφθεί δε υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συναφή νομολογία, οι δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν σχετικές διεκδικήσεις των στελεχών.

      Παρά τα «ωραία λόγια» που ακούσαμε στην εκδήλωση του αγιασμού των Διευθύνσεων Πληροφορικής ότι η Διοίκηση στηρίζεται στο έμπειρο προσωπικό της Τράπεζας, στην πράξη τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει τα στελέχη από τα «σπλάχνα» της, ούτε υπολογίζει για την υλοποίηση των σημαντικών έργων το έμπειρο προσωπικό της, αφού έχει δοθεί επίσημα εντολή τα περισσότερα έργα να δίνονται για υλοποίηση σε εξωτερικές εταιρίες και αυτά απλώς να «παρακολουθούν» την εξέλιξή τους.

     Συνδυάζοντας τα παραπάνω με την αναμενόμενη συρρίκνωση των θέσεων ευθύνης λόγω του νέου οργανογράμματος, την πιθανή αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας λόγω του «ψηφιακού μετασχηματισμού» αλλά και τη νέα εργασιακή πραγματικότητα που θέλει τους εργαζόμενους να δουλεύουν μέχρι τα 67 πριν φύγουν για σύνταξη, θα θέλαμε να μάθουμε τι υπολογίζει η Διοίκηση ότι θα κάνει όλα τα στελέχη και το προσωπικό που θα τους «περισσέψει». Τι λένε οι μελέτες τους; Θα δοθούν πακέτα που θα καλύψουν αυτούς που θα φύγουν μέχρι τα 67; Θα τους αναγκάσουν να φύγουν όπως-όπως μη ξέροντας πως θα συμπληρώσουν τα εργασιακά χρόνια που τους λείπουν μέχρι τη σύνταξη; Θα τους βάλουν στον «πάγο» μειώνοντας τους μισθούς τους, τα επιδόματα και τις όποιες υπερωρίες, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουν να μοιράζουν υψηλές αμοιβές στα στελέχη «από την αγορά» και δουλειές εκατομμυρίων στις εταιρίες χωρίς να τους ελέγχει κανείς;

     Όπως είπε και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος στην ομιλία του στον αγιασμό «…να μη στηριζόμαστε πάντοτε στο νέο γιατί το νέο δεν είναι πάντοτε και το καλύτερο, ούτε εκείνο που πέρασε - το παλιό - είναι το χειρότερο. Μας χρειάζονται ΟΛΑ, ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ να μας βρουν … ο ένας για τον άλλον…».

     Καλούμε τη Διοίκηση να στηρίξει το προσωπικό της στην πράξη και όχι στα λόγια και να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, δίνοντας έμφαση σε τομείς που θα φέρουν την απαραίτητη ρευστότητα στην Τράπεζα (διευθέτηση κόκκινων δανείων, στήριξη των υγειών επιχειρήσεων κ.ο.κ.), και θα ενισχύουν την κερδοφορία της.


 

Τα Δ.Σ. των
                              ΣΕΠΕΤΕ                                   ΣΕΕΤΕ - ΠΠ Εθνοκάρτας