Αδύνατη η πώληση προβληματικών δανείων σε hedge funds – Προσφέρουν τιμές με ζημία για τις τράπεζες έως 25%

Αδύνατη η πώληση προβληματικών δανείων σε hedge funds – Προσφέρουν τιμές με ζημία για τις τράπεζες έως 25%
Η θεωρητικά πιο άμεση λύση είναι η πώληση των NPLs αλλά το ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι σχεδόν στις 95 από τις 100 περιπτώσεις οι προσφορές που υποβάλλουν τα hedge funds καταλήγει σε ζημία για την τράπεζα.
Μόνο μια πρακτική λύση υπάρχει για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων των ελληνικών τραπεζών η συλλογική λύση τύπου band bank καθώς οι άλλες λύσεις είναι αναξιόπιστες. 
Η θεωρητικά πιο άμεση λύση είναι η πώληση των NPLs αλλά το ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι σχεδόν στις 95 από τις 100 περιπτώσεις οι προσφορές που υποβάλλουν τα hedge funds καταλήγει σε ζημία για την τράπεζα. 
Ας δώσουμε ορισμένα παραδείγματα 
1)Πολλά funds τα οποία επισκέπτονται την ΤτΕ και τις τράπεζες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να αγοράσουν προβληματικά επιχειρηματικά δάνεια. 
Ποιες τιμές προσφέρουν; 
Περίπου στο 25% της ονομαστικής αξίας του δανείου. 

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά ότι για ένα δάνειο 100 εκατ δίνουν τιμή 25 εκατ. 
Όμως οι τράπεζες έχουν διενεργήσει πρόβλεψη 60 εκατ άρα ποιος θα καλύψει τα 15 εκατ της διαφοράς; 
Αν πουλήσουν οι τράπεζες εμφανίζουν ζημία 15 εκατ. 
2)Στα καταναλωτικά δάνεια και κάρτες έχουν υπάρξει προσφορές για αγορά προβληματικών δανείων σε τιμή 1% της ονομαστικής αξίας. 
Τι σημαίνει αυτό ότι για 100 εκατ προβληματικά καταναλωτικά δάνεια προσφέρονται τιμές 1 εκατ δηλαδή discount 99%. 
Και σε αυτή την περίπτωση παρ΄ ότι το coverage ratio είναι πολύ πάνω από το 60% οι τράπεζες θα εγγράψουν ζημία. 
3)Έχει υπάρξει ενδιαφέρον για στεγαστικά προβληματικά δάνεια σε τιμή 20% με 25% της ονομαστικής αξίας. 
Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι οι τράπεζες ειδικά στα στεγαστικά είναι πολύ εγκλωβισμένες οπότε επίσης θα εγγράψουν ζημίες. 

4)Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν το 83% NPEs η κατάσταση είναι τραγική. 
Η ποιο αποτυχημένη στρατηγικά κίνηση των τραπεζών τα τελευταία 10 χρόνια ήταν ο δανεισμός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Κατά μέσο όρο οι τράπεζες από τις προσφορές των funds χάνουν έως το 25% της ονομαστικής αξίας του δανείου ή κατά μέσο όρο μεταξύ 15% και 20%.
Τι σημαίνει ζημία; 
Ονομαστική αξία δανείου μείον προβλέψεις μείον αξία εγγυήσεων collaterals και το αποτέλεσμα αυτού να είναι υψηλότερο της προσφοράς του fund.
H διαφορά μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων ισοδυναμεί με ζημία σε προς πώληση προβληματικό δάνειο για την τράπεζα.

Μια λύση υψηλού ρίσκου 

Οι τράπεζες έχουν κεφαλαιακά ανοίγματα 
Η Πειραιώς πρέπει να επιστρέψει 2 δισεκ. cocos 
H Eurobank να επιστρέψει 950 εκατ προνομιούχες μετοχές 
Η Attica bank να καλύψει 70 εκατ tier 1 και 100 εκατ προνομιούχες. 
Η σκέψη που υπάρχει είναι έναντι κεφαλαίων οι τράπεζες να δίνουν πακέτα προβληματικών δανείων.
Π.χ. η Attica bank να βρει ένα στρατηγικό επενδυτή – είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και αποσύρθηκε το Duet – να επενδύσει 70 εκατ στο υβριδικό tier 1 και έναντι αυτού του κεφαλαίου που θα επενδύσει να πάρει προς αξιοποίηση 1 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Όμως η λύση αυτή έχει το εξής πρόβλημα. 
Ο στρατηγικός επενδυτικής θα χάσει τα 70 εκατ αλλά δυνητικά θα πάρει 100 ή 200 εκατ ανάλογα με τον τρόπο αξιοποίησης των κόκκινων δανείων. 
Αξίζει για 70 εκατ κάποιος να κερδίσει 100 εκατ; 
Ναι για τον επενδυτή αλλά για την τράπεζα θα είναι σκανδαλώδης διαδικασία.
 
08.09.2016