'Αγκάθι' για τις εταιρίες διαχείρισης η πρόσβαση στα ακίνητα των δανείων

'Αγκάθι' για τις εταιρίες διαχείρισης η πρόσβαση στα ακίνητα των δανείων

Μέσω θυγατρικών εταιριών ή "παράλληλων" σχημάτων, θα επιχειρήσουν να  αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο και στη διαχείριση των ακινήτων – ενεχύρων των δανείων που θα τους μεταβιβαστούν, οι εταιρίες διαχείρισης.

Ένα από τα ζητούμενα των εταιριών διαχείρισης, συγκεκριμένα να τους δοθεί ενεργός ρόλος στην αξιοποίηση των ακινήτων που θα συνοδεύουν ως εμπράγματες εξασφαλίσεις τα προς μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν φαίνεται να "περνάει", μέχρι στιγμής, στις τροποποιήσεις του νόμου 4354/2015 που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση για την τελική διατύπωσή τους. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο οι "Θεσμοί", όσο και η ΤτΕ συμφωνούν με το ζητούμενο των εταιριών διαχείρισης άπαξ και αναλαμβάνουν τη διαχείριση ενός μη εξυπηρετούμενου δανείου, να μπορούν να κάνουν και την εκμετάλλευση του ακινήτου που το συνοδεύει.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, θεωρεί ότι μία τέτοια δυνατότητα στις εταιρίες διαχείρισης μπορεί να λειτουργήσει ως "εργαλείο διαπλοκής", βγάζοντας σε πλειστηριασμούς μαζικά ακίνητα – ενέχυρα δανείων προκειμένου να τα αγοράζουν οι ίδιες οι εταιρίες διαχείρισης σε χαμηλές τιμές. Στη θέση αυτή η κυβέρνηση παραμένει μέχρι στιγμής αμετάπειστη, παρά το αντεπιχείρημα ότι οι εταιρίες που θα πάρουν δάνεια προς διαχείριση δεν έχουν το δικαίωμα του πλειστηριασμού, το οποίο ανήκει στην τράπεζα που έχει την ιδιοκτησία του δανείου. 

Κατόπιν αυτού, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση και στα ακίνητα – ενέχυρα των "κόκκινων" δανείων που θα τους μεταβιβαστούν, οι εταιρίες διαχείρισης  σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν μέσω θυγατρικών εταιριών real estate ή μέσω συμπράξεων (εξαγορών και συγχωνεύσεων) με άλλους ενδιαφερόμενους servicers προκειμένου να δημιουργήσουν έτσι μεγαλύτερα και πιο εξειδικευμένα σχήματα, τα οποία θα μπορούν να επωφεληθούν από τη διαχείριση μεγαλύτερου όγκου δανείων. 

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής άδειες διαχείρισης δανείων έχουν δοθεί στη Cepal, κοινή εταιρία της Aktua και της Alpha Bank, στη θυγατρική της Eurobank, FPS, και στην εταιρία (Θεά Άρτεμις) που σύστησε η Attica Bank για τη μεταβίβαση των "κόκκινων" δανείων της και ως όχημα για την είσοδο του ξένου επενδυτή. Στην "ουρά" παραμένει ακόμη η αδειοδότηση της Pillarstone και της Alvarez & Marsal, καθώς και οι φάκελοι άλλων ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων η Resolute, η Qualco, η Mellon, η Mount Street κ.ά., αλλά και ιδιωτών προερχόμενων από τον ευρύτερο τραπεζικό χώρο.  

Μεταξύ των ενδιαφερομένων θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν συμπράξεις, όχι μόνο λόγω του υψηλού κόστους επενδύσεων και υποδομών που απαιτεί η διαχείριση δανείων, αλλά και προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εισόδου "παικτών" στην αγορά.

04.05.2017