Ακόμη και με πλήρη άρση των capital controls δεν θα επιστρέψουν καταθέσεις στις τράπεζες – Γιατί;

Ακόμη και με πλήρη άρση των capital controls δεν θα επιστρέψουν καταθέσεις στις τράπεζες – Γιατί;
Η ουσιαστική άρση των capital controls αναμένεται από τα μέσα ή προς τα τέλη του 2017.
Καλλιεργείται λανθασμένα ότι με την σταδιακή ή επιταχυνόμενη άρση των capital controls στις ελληνικές τράπεζες θα επιστρέψουν οι καταθέσεις και ξαφνικά το σύστημα που λειτουργεί με δανεική ρευστότητα 96 δισεκ. από το ευρωσύστημα….θα πλημμυρίσει από καταθέσεις. 
Ακόμη και με άρση των capital controls οριστική καταθέσεις δεν θα επιστρέψουν στο σύστημα.
Για ποιους λόγους; 

1)Όσο επικρέμεται ο κίνδυνος νέας ανακεφαλαιοποίησης στις τράπεζες, όσο αιωρούνται σενάρια για capital buffer 10 δισεκ. κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν θα φέρει τις καταθέσεις του στο σύστημα. 
Οι καταθέσεις έχουν υποχωρήσει στα 120 δισεκ. και παραμένουν καθηλωμένες ήδη από το καλοκαίρι του 2015.

2)Για να αρθούν τα capital controls ουσιαστικά θα πρέπει πρωτίστως οι τράπεζες στην Ελλάδα να μηδενίσουν το ELA. 
Με το waiver θα διαθέτουν 62 δισεκ. ELA οι ελληνικές τράπεζες 

3)Το χάσμα δανείων προς καταθέσεις στο σύστημα είναι 83 δισεκ. υπάρχει έλλειμμα ρευστότητας 83 δισεκ. που αντί να καλύπτεται από καταθέσεις καλύπτεται από το ευρωσύστημα μέσω ΕΚΤ και ELA. 

4)Πολλές φορές έχει αναφερθεί ότι αν επιτραπεί ότι νέα χρήματα κατατίθενται στις τράπεζες να μην υπόκεινται σε capital controls θα αυξηθούν οι καταθέσεις. 
Δυστυχώς αυτό δεν θα συμβεί συν πολλών άλλων και γιατί η παραγωγή νέου πλούτου στο σύστημα έχει μηδενίσει.
Μετά μάλιστα την φοροκαταιγίδα και τις πληρωμές των δόσεων στην εφορία είναι σίγουρο ότι οι καταθέσεις θα μειωθούν περαιτέρω. 

5)Το δημόσιο θα πληρώσει έως 3,5 δισεκ. υποχρεώσεις στους ιδιώτες από την υποδόση που θα λάβει η Ελλάδα μετά την αξιολόγηση. 
Τα κεφάλαια αυτά θα αυξήσουν την ρευστότητα αλλά δεν αποτελούν νέο χρήμα δεν προήλθαν από ανάπτυξη αλλά από δανεισμό. 

6)Οι καταθέσεις τουλάχιστον έως το τέλος του 2017 δεν θα αυξηθούν επί της ουσίας.
Η ουσιαστική άρση των capital controls αναμένεται από τα μέσα ή έως τα τέλη του 2017.
 
26.05.2016