Αλλαγή σχεδίων – Η ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ 19/1 ή 9/3/2017 μαζί με το σχέδιο επέκτασης

Αλλαγή σχεδίων – Η ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ 19/1 ή 9/3/2017 μαζί με το σχέδιο επέκτασης
ο πιθανό σενάριο είναι να εξεταστεί 19 Ιανουαρίου του 2017 και ακόμη πιθανότερο στις 9 Μαρτίου του 2017 οπότε και θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η αρχική εκτίμηση ότι τα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις 8 Δεκεμβρίου του 2016 αναθεωρείται σύμφωνα με ορισμένες πηγές και κατά το πιθανότερο σενάριο θα ενταχθούν στις 9 Μαρτίου του 2017 μαζί με το σχέδιο επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Το bankingnews είχε αναφέρει ότι η ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα πραγματοποιηθεί 8/12/2016 αλλά ο σχεδιασμός αυτός έχει αλλάξει με βάση νέες πληροφορίες. 

Οι κρίσιμες συνεδριάσεις της ΕΚΤ είναι 3 
8 Δεκεμβρίου του 2016 
19 Ιανουαρίου του 2017 
9 Μαρτίου του 2017 
Σε αυτές τις 3 ημερομηνίες η ΕΚΤ θα συνεδριάσει για νομισματικά θέματα και προφανώς στις 19 Ιανουαρίου του 2017 και 9 Μαρτίου του 2017 είναι πολύ κρίσιμες συνεδριάσεις γιατί τότε θα έχει πλήρως ξεκαθαρίσει πόσο θα επεκταθεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Με βάση νεότερες πληροφορίες στις 8 Δεκεμβρίου του 2016 που αναμενόταν - τα ελάχιστα έως 3,5 δισεκ. -  ελληνικά ομόλογα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ΕΚΤ δεν θα λάβει τέτοια απόφαση. 
Το πιθανό σενάριο είναι να εξεταστεί 19 Ιανουαρίου του 2017 και ακόμη πιθανότερο στις 9 Μαρτίου του 2017 οπότε και θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. 
Τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μαζί με την επέκταση του προγράμματος, επιβεβαιώνοντας παλαιότερες πληροφορίες του bankingnews. 

Υπό ποιους όρους;

Για να ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει το ΔΝΤ στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους το οποίο θα κοινοποιήσει έως τέλη Νοεμβρίου του 2016 να αναγνωρίζει την βιωσιμότητα του. 
Αν το ΔΝΤ εκτιμήσει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο τότε και η ΕΚΤ θα καταλήξει σε ανάλογη έκθεση και θα αποκλειστεί η ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Το βασικό σενάριο θέλει το ΔΝΤ να θέτει σοβαρούς αστερίσκους για την βιωσιμότητα του χρέους ουσιαστικά ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ… 

Τι θα συμβεί στα ελληνικά ομόλογα εάν ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 

Εάν τα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης οι επενδυτές θα σπεύσουν να προεξοφλήσουν τις θετικές επιδράσεις μιας τέτοιας κίνησης. 
Το ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 θα βρεθεί στο 3,5% μέση απόδοση με εύρος 4% με 3%. 
Το 10ετές που είναι και το ομόλογο αναφοράς από 8,28% θα υποχωρήσει στο 5,5%. 
Τα spreads από 829 μονάδες θα υποχωρήσει στις 550 μονάδες περίπου και αναλογικά και το CDS στην 5ετία. 

Πόσα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ; 

Η ΕΚΤ ως γνωστό κατέχει ήδη ελληνικά ομόλογα από το 2012 περίπου 23 -24 δισεκ. 
Άρα δεν μπορεί να αγοράσει πολλά ελληνικά ομόλογα, το πολύ το μέγιστο είναι 3,5 δισεκ. έως 4,2 δισεκ. για όλη την περίοδο που διαρκέσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. 
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 207 δεν θα ενταχθεί σε πρόγραμμα αγοράς ομολόγων αλλά λόγω λήξης του θα συνεχίσει η απόδοση του να υποχωρεί, ούτως ή άλλως. 
Το στρατηγικό όφελος για την Ελλάδα είναι πολύ οριακό. 

Υπάρχει όφελος από την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;

Οι τιμές των ομολόγων θα ανέβουν, οι αποδόσεις θα υποχωρήσουν αλλά η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμφανίζει discount ως προς τις τιμές και premium ως προς τις αποδόσεις έναντι των Πορτογαλικών ομολόγων. 
Τον Ιούλιο του 2016 λήγουν πρώην 3ετή ομόλογα 1,85 δισεκ. και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα π.χ. σε ένα καλό σενάριο την Άνοιξη του 2017 θα μπορούσε να βγει στις αγορές με την έκδοση ενός 3ετούς ομολόγου ή reopening ή νέα έκδοση. 

Τι θα συμβεί στην οικονομία αν τα ελληνικά ομόλογα ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;

Η ένταξη των ελληνικών ομολόγων έχει κυρίως σημειολογία και όχι τόσο πρακτική σημασία. 
Για να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα η ΕΚΤ αυτό θα σημαίνει ότι εμπιστεύεται την οικονομία, θα μειωθούν και τα CDS τα credit dufaeult swaps.
Η μείωση του ρίσκου χώρας θα δώσει μια θετική ώθηση στην αξία και των τραπεζικών και εταιρικών ομολόγων.
Οι τράπεζες εκείνη την περίοδο θα επιχειρήσουν εκδόσεις ομολόγων, ομολογιακών δανείων ή καλυμμένων ομολόγων για να ενισχύσουν την ρευστότητα τους.
 
30.09.2016