Alpha Bank: Αυξημένα κατά 9% τα προ προβλέψεων κέρδη στο εννεάμηνο

Alpha Bank: Αυξημένα κατά 9% τα προ προβλέψεων κέρδη στο εννεάμηνο

Αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση ήταν στο εννεάμηνο 2015 το αποτέλεσμα προ προβλέψεων της Alpha Bank, το οποίο διαμορφώθηκε στα 871,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της σταθερής αποδοτικότητας των λειτουργικών εσόδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, τo Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων του γ΄ τριμήνου σε ετησιοποιημένη βάση υπερβαίνει εις το τριπλάσιο τις παραδοχές που έχουν ενσωματωθεί στο δυσμενές σενάριο της Συνολικής Αξιολογήσεως. 

Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα -838,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015.

Παράλληλα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.445,5 εκατ., ενισχυμένο κατά 1,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως από την αυξημένη εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το γ΄ τρίμηνο 2015.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 844,7 εκατ., μειωμένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως στις Δαπάνες Προσωπικού, της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το εννεάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 49,2%.

Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2.355,9 εκατ. το εννεάμηνο 2015. Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 258,7 εκατ. ή σε 166 μονάδες βάσεως.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: "Στο πλαίσιο ενός ευμετάβλητου περιβάλλοντος, διατηρήσαμε τη λειτουργική μας επίδοση. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 872 εκατ., αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους
καταθέσεων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση. Με τον υψηλότερο Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων στο τραπεζικό σύστημα και με συνολικό απόθεμα προβλέψεων που ανέρχεται σε Ευρώ 15,2 δισ., είμεθα έτοιμοι να εφαρμόσουμε στρατηγικές ενεργού διαχειρίσεως για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, τόσο στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο όσο και στη λιανική τραπεζική, με στόχο την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας τους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως. Oι θετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα επιτρέψουν στην Alpha Bank να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και της σταθερότητος στον τραπεζικό τομέα”.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού
- Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά 6,3% ετησίως σε Ευρώ 47,0 δισ.

- Μείωση των υπολοίπων των καταθέσεων κατά 30,0% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 30,5 δισ. αντίστοιχη με τις εκτεταμένες εκροές στο τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο. Τους πρώτους μήνες του 2015 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ το γ΄ τρίμηνο παρουσιάσθηκαν ενδείξεις σταθεροποιήσεως με εκροές Ευρώ 248 εκατ.

- Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 154% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έναντι 115% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους λόγω των εκροών καταθέσεων.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 27,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, σταδιακά βελτιούμενη μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015. Η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 22,2 δισ.

- Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,2 δισ. και αντιστοιχούν στο 24% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 67,0% το γ΄ τρίμηνο 2015. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.