Alpha Bank: Budget ζημιών για κάθε κόκκινο δάνειο

Alpha Bank: Budget ζημιών για κάθε κόκκινο δάνειο

Η προετοιμασία της τράπεζας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των NPLs. Η κατηγοριοποίηση των δανείων, οι σωρευτικές προβλέψεις και πως επιμερίζονται ανά υποκατηγορία. Πόσα είναι τα δάνεια που έχουν ρυθμισθεί.

Budget ζημιών για κάθε κόκκινο δάνειο περιλαμβάνει η νέα στρατηγική τηςAlpha Bank ΑΛΦΑ +3,28% για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία πρακτικά έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους.

Σε συνεργασία με την BlackRock η Alpha έχει εκπονήσει ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non Performing Loans -NPLs) το οποίο προβλέπει την τμηματοποίηση του χαρτοφυλακίου επισφαλών δανείων (σ.σ έχει ολοκληρωθεί), την κατανομή του προυπολογισμού ζημιών ανά υπο-χαρτοφυλάκιο, την εύρεση των κατάλληλων στρατηγικών ανά κατηγορίες κόκκινων δανείων και την υιοθέτηση δεικτών επίδοσης βάσει των οποίων θα ελέγχεται το εγχείρημα ανάταξης των δανείων.

Στο τέλος του 2015 η Alpha είχε σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις 13,5 δισ. ευρώ για ένα χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, σε επίπεδο μητρικής, ονομαστικής αξίας 55,06 δισ. ευρώ. Διαθέτει, επίσης, εξασφαλίσεις αξίας 32,7 δισ. ευρώ (τα 27,4 δισ. ευρώ είναι υποθήκες επί ακινήτων) και εγγυήσεις 17,37 δισ.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας, κατά την ίδια ημερομηνία, ανερχόταν σε 26,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,2 δισ. αφορούν στη λιανική τραπεζική (ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις), τα 9,3 δισ. σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τα 1,24 δισ. στο δημόσιο τομέα.

Για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις η Alpha έχει σχηματίσει ειδικές προβλέψεις 5,28 δισ. ευρώ και συλλογικές μόλις 0,24 δισ. ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων κυριαρχούν οι συλλογικές προβλέψεις.

Η λογιστική αξία των ρυθµισµένων δανείων της τράπεζας ανερχόταν, στο τέλος του 2015, σε 9,4 δισ. ευρώ, μετά από σχηματισμό προβλέψεων 3,8 δισ. ευρώ. Τα ρυθμισμένα δάνεια αποτελούν το 23% της καθαρής αξίας των συνολικών χορηγήσεων της τράπεζας.

Τα περισσότερα (σ.σ 5,7 δισ.) από τα δάνεια που έχουν ρυθμισθεί είναι σε πρόγραμμα μειωμένων πληρωμών. Τα δάνεια προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις (7,7 δισ.) και ακολούθως τα στεγαστικά (4,6 δισ.) αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες δεξαμενές για τα ρυθμισμένα δάνεια.

Η τράπεζα, πέραν των εποπτικών απαιτήσεων, προχώρησε στον καθορισμό ενός ειδικού πλαισίου υποχρεώσεων για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και αυτών που είναι σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Οι βασικοί πυλώνες του νέου πλαισίου είναι η καθιέρωση της ανεξάρτητης λειτουργίας της γενικής διεύθυνσης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, η εκπόνηση ξεχωριστής στρατηγικής και η βελτίωση των μηχανογραφικών συστηµάτων και διαδικασιών.

Ταυτόχρονα προχωρούν σημαντικές στρατηγικές κινήσεις όπως η έναρξη της κοινοπραξίας με την Aktuaπου αποτελεί εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών δανείων, µέλος του Οµίλου Centerbridge. Η ενεργοποίησή της θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank ΑΛΦΑ +3,28% να διαχειριστεί πιο αποτελεσµατικά το χαρτοφυλάκιο των µη εξυπηρετούµενων δανείων της, αλλά και των ακινήτων που έχει στην κατοχή της.

18.03.2016