Alpha Bank: Έκτακτη συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου για ΑΜΚ έως 2,7 δις

Alpha Bank: Έκτακτη συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου για ΑΜΚ έως 2,7 δις
Για τις 14 Νοεμβρίου καλεί η Alpha Bank τους μετόχους της  σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2,7 δισ  με μετρητά και reverse split στις μετοχές.  Προβλέπεται και η έκδοση Cocos.
 
Τα θέματα της συνέλευσης
* Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),
* Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δια:
 
(I) Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,
(II) Αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, συμφώνως προς τους όρους και υπό τις διακρίσεις του άρθρου 6α παράγρ. 1 επ. ν. 3864/2010 (ως ισχύει), μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,
(III) Εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.
* Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Θέματα Ημερίσιας Διατάξεως για τη Γενική Συνέλευση της 14ης Νοεμβρίου:
1. (Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),
(Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλος (Α) του παρόντος Θέματος, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς το σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς, προς (/) νέας, ονομαστικής αξίας κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και
(Γ) Μείωση, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλη
(Α) και (Β) του παρόντος Θέματος.
Πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου, Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.
2. Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δια:
(I) Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών.
Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων
μετοχών,
(II) Αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, συμφώνως προς τους όρους και υπό τις διακρίσεις του άρθρου 6α παράγρ. 1 επ. ν. 3864/2010 (ως ισχύει), μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως.
Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,
(III) Εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης.
Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.
Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς εξειδίκευση, καθ’ άπαντα τα σκέλη, των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, ως τούτο θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν του υπ’ αριθμ. 2ου Θέματος.
3. Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης.
Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.
4. Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ’ άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες
μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης.
Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων
και δικαιοπραξιών.
 
Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην
Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
Νεώτερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων, στην προηγούμενη συνεδρίαση, δεν ελήφθησαν αποφάσεις.
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:
Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοδοσίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως έχει όποιος, κατά την ημερομηνία καταγραφής (η “Ημερομηνία Καταγραφής”), εμφανίζεται, στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (το “Σ.Α.Τ.”) που η εταιρία “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (η “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”) διαχειρίζεται, ως Μέτοχος κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, ήτοι κατά περίπτωση:
(i) την 9 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως,
(ii) την 15 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.
Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.
 
Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τραπέζης μετά των αρχείων του Σ.Α.Τ.
Κατ’ ακολουθία, μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτική) της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ομοίως, η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψηφοδοσίας δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση ετέρας αναλόγου διαδικασίας, που περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως των μετοχών κατά το διάστημα μεταξύ της οικείας Ημερομηνίας Καταγραφής και της αντιστοίχου συνεδριάσεως της (αρχικής ή αναλόγως, εκάστης επαναληπτικής) Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.
Διαδικασία Ενασκήσεως Δικαιωμάτων Ψήφου δι’ Αντιπροσώπου Έκαστος δικαιούμενος Μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου(-ων).
 
Κάθε Μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους
αυτού.
Μέτοχος, που κατέχει μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται σε καθένα λογαριασμό αξιών.
Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, δύναται να ψηφίσει διαφορετικά για έκαστο Μέτοχο.
Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου(-ων) είναι διαθέσιμο, σε πρώτη ζήτηση, στους Μετόχους, σε έγχαρτη μορφή, στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης και, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr).
 
Το έντυπο αυτό, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο, με αρμόδια θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής:
(Ι) Αποστέλλεται στην Τράπεζα, είτε:
(i) τηλεομοιοτυπικώς στους αριθμούς fax 210 326 5811 ή 210 326 5506, ή (ii) το ψηφιοποιημένο αντίγραφο εκ του (ανωτέρω) πρωτοτύπου εγγράφου διαβιβάζεται δι’ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr, είτε
(ΙΙ) Κατατίθεται στο Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης, οδός Σταδίου 40, Αθήναι (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5546 και 210 326 5814), ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ
της ημερομηνίας της (αρχικής ή εκάστης επαναληπτικής) Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.
Όμοια (προς την ανωτέρω) διαδικασία τηρείται επί ανακλήσεως του διορισμού αντιπροσώπου.
Αντιπρόσωπος Μετόχου, που έχει διακριτική εξουσία ως προς την ενάσκηση μετοχικών δικαιωμάτων του εντολέα του, υποχρεούται, προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως της (αρχικής ή, αναλόγως, εκάστης επαναληπτικής) Έκτακτης Γενικής
Συνελεύσεως, να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κάθε συγκεκριμένο γεγονός που ενδέχεται να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί αυτός άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του εντολέα Μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων δύναται ιδίως να προκύπτει, όταν ο αντιπρόσωπος:
(α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, ή/και
(β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τραπέζης, ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή άλλου νομικού  προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της
Τραπέζης, ή/και (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης ή Μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Τραπέζης, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή/και (δ) είναι σύζυγος ή πρώτου βαθμού συγγενής προς ένα από τα φυσικά πρόσωπα
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και γ (ανωτέρω).
Δεν παρέχεται στους Μετόχους δυνατότητα συμμετοχής αυτών στην (αρχική ή αναλόγως, σε έκαστη επαναληπτική) Έκτακτη Γενική Συνέλευση δι’ ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής
Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (δι’ ηλεκτρονικών μέσων ή δι’ αλληλογραφίας).
Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
Σύμφωνα με το άρθρο 39 κ.ν. 2190/1920:
(α) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δικαιούνται, δι’ αιτήματός των προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, να ζητήσουν την προσθήκη
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η προς τούτο αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην
ημερήσια διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr), δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
(β) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δικαιούνται να ζητήσουν δι’ αιτήματός των προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, που θα περιέλθει εις αυτό τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, σχέδια αποφάσεων επί θεμάτων που έχουν περιληφθεί στην (αρχική ή αναθεωρημένη) ημερήσια διάταξη.
(γ) Κατόπιν αιτήματος Μετόχου(-ων) που εκπροσωπεί(-ούν) ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο
φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή (κατά περίπτωση) ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της (αναβληθείσης) συνεδριάσεως, αυτή που ορίζεται στο αίτημα των μετόχων και η οποία δεν δύναται να απέχει πέραν των τριών (3) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής (δ) Κατόπιν αιτήματος Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής
Συνελεύσεως διενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.
(ε) Μέτοχος δύναται δι’ αιτήματός του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, που υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να ζητήσει όπως τούτο παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις
αιτούμενες πληροφορίες για υποθέσεις της Τραπέζης, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
(στ) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δύνανται, δι’ αιτήματός των προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης που θα περιέλθει εις αυτό πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να ζητήσουν όπως τούτο χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Τραπέζης.