Alpha Bank Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ ύψους 2,563 δις ΕΥΡΩ

Alpha Bank Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ ύψους 2,563 δις ΕΥΡΩ

Η Alpha Bank A.E. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού 2,563 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), που αποφασίσθηκε στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων Μετόχων, (α) με την καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 1.552.169.172,00 διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές και (β) διά κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 1.010.830.828,00, στο πλαίσιο της προαιρετικής ανταλλαγής υφιστάμενων τίτλων από κατόχους τους που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης στην από 24.11.2015 συνεδρίασή του πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αυξήσεως, κατόπιν της πλήρους καλύψεως αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού Ευρώ 384.450.000,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης και ποσού Ευρώ 2.178.550.000,00 στο αποθεματικό "από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης αποφασίσθηκαν: i. η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλης ονομαστικής μετοχής ("Κοινή Μετοχή") λόγω συνενώσεως (reverse split) με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (με σχέση 50 παλαιές μετοχές προς μία καινούργια), ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης Κοινής Μετοχής να ανέλθει σε Ευρώ 15,00 και ii. εν συνεχεία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Κοινής Μετοχής από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30 και πίστωση του αποδεσμευομένου εκ της μειώσεως ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 (η "Συνένωση").

Την 24.11.2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό πρωτοκόλλου 120318, η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τραπέζης συνεπεία της Συνενώσεως καθώς και της Αυξήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 461.064.360,00 διαιρούμενο σε 1.536.881.200 Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη.

Η ημερομηνία πιστώσεως των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τραπέζης.