Alpha Bank: Στις 14/11 η ΕΓΣ για reverse split και άντληση κεφαλαίων

Alpha Bank: Στις 14/11 η ΕΓΣ για reverse split και άντληση κεφαλαίων

Στις 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split), την άντληση κεφαλαίων μέσω καταβολής μετρητών με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα”) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 14 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. (Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

(Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλος (Α) του παρόντος Θέματος, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς το σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς, προς (/) νέας, ονομαστικής αξίας κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και

(Γ) Μείωση, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλη (Α) και (Β) του παρόντος Θέματος. Πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου,

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.

2. Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δια:

(I) Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,

(II) Αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, συμφώνως προς τους όρους και υπό τις διακρίσεις του άρθρου 6α παράγρ. 1 επ. ν. 3864/2010 (ως ισχύει), μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,

(III) Εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς εξειδίκευση, καθ’ άπαντα τα σκέλη, των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως τούτο θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν του υπ’ αριθμ. 2ου Θέματος.

3. Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

4. Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ’ άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.